You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

 

De Natuurrampen

Deze ellendige feiten doen zich voor  omdat de Aarde en al haar kinderen levende wezens zijn die in staat zijn om te reageren op de pijn door het feit aangevallen te worden door haar eigen broeders

De laatste tijd hebben we geleden onder de aanwezigheid van natuurrampen zoals aardbevingen, tornados, plagen, enzovoort, wier verklaring enigsinds ingewikkeld is omdat er verschillende theorieën zijn over deze femonenen .

Enkele van deze hypothesen spreken van mogelijke veranderingen in de klimatologische omstandigheden, anderen over de milieuverontreiniging en de afbraak van de ozon laag. Deze verklaringen zijn juist en werkelijk omdat het zeker is dat al deze feiten gebeuren door de vernietiging die we op onze planeet hebben aangericht. Maar in meer spirituele termen; wat er werkelijk aan het gebeuren is is een natuurlijke reactie van een wezen dat aangevallen en langzaam doodgemaakt wordt.

Helaas de meeste van gaan onbewust te werk en houden er geen rekening mee wat voor schade we aan kunnen richten. Dit gebeurt omdat we gewoon niet beseffen dat de Aarde en alles wat ons omringt werkelijk levende wezens zijn, in staat om te reageren op de pijn  door het feit aangevallen en vernietigd te worden.

Als werkelijk ieder van ons alles wat ons omringt zou kunnen zien als iets dat in staat is om lief te hebben en te voelen zoals wijzelf, zouden we zeker meer bewust zijn van de schade die toebrengen aan dat wat ons het leven geeft.

We weten heel goed dat als de natuur ons niet zou omringen ons bestaan onmogelijk zou zijn, zoals het onmogelijk zal zijn verder te leven als we doorgaan met ons egoïstische handelen.

De oplossing staat voor ons

We lijden allemaal evenveel als we een ramp zien waarbij zoveel onschuldige levens verloren zijn gegaan, velen met een veelbelovende toekomst, veel kinderen, en de meeste van ons geven de natuur of God de schuld voor wat er gebeurd is. Op dat moment vloeken we tegen een imaginair iemand die we de rol van schuldige geven, maar aan wie we nooit de schuld geven is aan onszelf.

Wanneer er een ramp gebeurt komt het nooit in ons op dat wij alle bewoners op Aarde schuldig zijn voor wat er aan de hand is en wat er nog gaat gebeuren. Echter in werkelijkheid zijn werkelijk alleen wij er verantwoordelijk voor dat er op deze planeet zulke ellendige gebeurtenissen plaatsvinden.

We zijn schuldig omdat we bewust toestaan dat dit gebeurt en zo zal het doorgaan als we we ons niet  dapper genoeg zijn om tegen onszelf te vechten, tegen onze onbewustheid, want de vernietiging van de natuur, de diersoorten en de plantensoorten, komt direct door ons.

Er is niemand van buiten deze Aarde gekomen om ons huis te vernietigen en ook de natuur zelf of God zijn het niet geweest. Alleen wij die op deze planeet leven hebben er voor gezorgd dat er een eind gemaakt wordt  aan de bron van ons leven.

Tegen deze aanvallen de verdedigt de natuur zich, want het gaat over de uitroeiing van onze eigen broertjes en zusjes die er alleen maar zijn om ons te helpen en ons liefde te geven,  gevoelens die door de meeste van ons verloochend zijn.

Misschien kan men denken dat het niet waar is dat de rampen een gevolg zijn van onze daden tegen de natuur. Deze twijfel kan verdwijnen als we zien dat sinds het ontstaan van de mensheid rampen van grote omvang gebeurd zijn.

Ze zijn echter ook gebeurd omdat we sinds het begin van ons leven foute daden hebben begaan ten opzichte van wat ons omringt, natuurlijk waren ze niet zo erg als wat we tegenwoordig aan het doen zijn, de  rampen waren dan ook niet zo vernietigend als in onze dagen.

Het hart als adviseur

Vaak heb ik aan verschillende Meesters van Wijsheid gevraagd hoe we deze foute houding kunnen veranderen en altijd krijg ik hetzelfde antwoord:

 “Het hart is onze grote adviseur, onze begeleider van daden en gevoelens, de nobele stem is het wezen dat wij in ons hebben en dat zijn wijzelf. Hij zal ons altijd op het pad van de Liefde en de Waarheid brengen. Hij is ons  briljantste licht, het licht van het werkelijke pad, het licht van de werkelijk puurste daad van liefde, het licht van onze realiteit”.

Deze woorden omvatten vele belangrijke dingen die we moeten ontcijferen en voor altijd in ons wezen meenemen om daar de juiste  handelingen voor ons leven te vinden, ons echte leven, ons werkelijke  wezen en handelen, zoals op ons werkelijke pad, maar vooral het bewustzijn van onze daden.

Ik geloof vast dat we we onze handelingen meer kunnen evalueren, ik geloof vast in de bereidheid om een betere plek te creëren en in het kunnen hebben van een werkelijke communicatie met wat ons helpt om te leven, maar  ik geloof vooral in de Liefde die we allemaal te geven, delen en te ontvangen hebben, ik geloof in onze nieuwe wereld.

 

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up