You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

 

De Natuur  en de Wijsheid

De natuur is van vitaal belang voor de evolutie van zowel ons fysieke- als  spirituele lichaam,  het is namelijk  de voornaamste voeding voor onze ziel

Wij als menselijke wezens behorend tot het Grote Universele Erfgoed zijn deel van een grote familie die met alleen maar  liefde is samengesteld en gemaakt. We zijn daar onderdeel van en daarom bezitten we de perfectie. Maar de schepping die dat nog meer heeft is de natuur en hoewel wij daar deel van zijn, juist door dit erfgoed, houden we geen rekening met haar excellentie.

Dit komt doordat de natuur haar leven van evolutie over het pad van natuurlijke kosmische ontwikkeling heeft gebracht die zich vooral laat leiden door de voornaamste elementen van het universum en van de eigen Aarde, waarmee we communiceren in dezelfde taal van liefde en broederschap.

De natuur is van vitaal belang voor ons, zowel voor de evolutie van onze fysieke- als voor ons spirituele lichaam,  het is namelijk de voornaamste voeding voor onze ziel.

Echter, we hebben het grootste deel van de directe communicatie met haar verloren door de verschillende manieren van  leven die we geadopteerd hebben. Hiermee hebben we afstand genomen van wat in het begin aan ons is gegeven voor een betere ontwikkeling van ons leven.

In het begin van ons bestaan waren we geschapen op dezelfde manier als de natuur, we deelden gelijke behoeften en zelfs de voornaamste vereisten waren hetzelfde voor de natuur als voor ons.

Maar in de loop van onze evolutie begonnen we ons middels verschillende genoegens te verwijderen van het pad dat we in een begin samen begingen wat als resultaat had dat we er vandaag verder van verwijdert  zijn dan ooit.

Om dezelfde reden kennen we niet veel van de aspecten van onze zuster die alles vertegenwoordigt wat op de Aarde bestaat. Het is erg belangrijk dat we haar leren kennen, dat we haar benaderen en dat we  ons opnieuw verenigen op hetzelfde pad waar we van afgeweken zijn.

Een bron van evenwicht

De natuur is op dit moment grotendeels verantwoordelijk voor het evenwicht tussen het onnatuurlijke en het natuurlijke.  Helaas echter het materiele deel, waar we gedurende lange tijd afhankelijk van zijn geweest is het natuurlijke deel aan het overwinnen en dit zou een groot probleem kunnen zijn.

Dit is echter niet omdat het natuurlijke botst met ontwikkeling, maar omdat we om onze vooruitgang te bereiken diezelfde natuur, die verantwoordelijk is het evenwicht te behouden, opgeofferd hebben.

Een van onze andere fouten is het doen van uitvindingen die steeds verder verwijdert zijn van het natuurlijke en van het gevoel van ons hart. Dit beschadigt ons nogal want dit verwijdert ons van de echte gevoelens van liefde en toewijding aan anderen.

De enige manier om het veloren terrein terug te winnen is door ons dichter bij het natuurlijke te brengen, onze trots achter te laten en niet te  denken dat de natuur niets weet van  wetenschapelijke vooruitgangen en dat het  inferieur is aan ons intellect. Deze opvatting is een zeer grote fout.

Wijsheid of intelligentie?

We zouden kunnen geloven dat we schitterende dingen hebben gecreëerd op wetenschappelijke gebied,  uitvindingen waarvoor we alleen van ons intellect gebruik gemaakt hebben.

We zijn er zeker van dat intelligentie het belangrijkste is, maar we kunnen nagaan dat het niet is wat we nodig hebben want die intelligentie waar we zo trots op zijn  heeft ons nabij de vernietiging van het elementaire gebracht,  de vernietiging van onszelf.

Deze intelligentie hebben we werkelijk niet meer nodig,  is voor ons niet meer te gebruiken want eenieder kan zien wat het ons gebracht heeft. Wat we nu echt nodig hebben is de Wijsheid die ons gegeven is en die wij abusievelijk voor intelligentie hebben ingewisseld.

Deze wijsheid is echter alleen maar terug te halen als we  de natuur meer benaderen, want zij conserveert nog steeds de hoogste graad van wijsheid die haar gegeven is. Zij bezit alle wijsheid die wij verloren hebben.

Om dat te doen moeten we terug gaan, zonder met angst te denken dat we achteruit gaan, want dat is werkelijk niet het geval.

Wanneer we besluiten dit te doen zullen we erg in onze wijsheid en op ons pad van werkelijke evolutie vooruitgaan.

 

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up