You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Meester Lau, Meester van de Geneeskunde

Het verlichten van de ziekten van personen is een grote stap om te beginnen met het helen van onze Moeder Aarde, beweegreden waarom deze Meester de artsen van deze planeet begeleid

Meester Lau is een van de universele artsen die nu op de Aarde resideert om middels zijn wijsheid begeleiding te geven aan eenieder die gelooft dat het helen, en het geven van genezing en verlichting aan de hulpbehoefenden  de missie is in zijn leven.

Op de Aarde zijn er verschillende energetische centra van grote macht, die onze planeet helpen om de kosmische energie te ontvangen die haar helpt om enigszins in balans te blijven, zelfs waneer de condities moeilijk zijn.

Dit is een van de redenen waarom de planeet  zoveel aanvallen van de mens heeft kunnen overleven.

Momenteel bestaan er 25 machtscentra die zich, in het algemeen, bevinden op plaatsen met een onbewoonde aanblik, op deze plaatsen bevinden zich de Meesters van Licht die gespecialiseerd zijn in gezondheid.

De reden waarom ze daar zijn is om ceremonieën te houden zodat hun de energie van Liefde naar alle artsen op de planeet kunnen leiden. Op deze manier zullen onze artsen r hun missie van verlichting geven aan anderen beter kunnen uitvoeren.

Meester Lau is een van deze deskundigen in de gezondheid. Hij leeft in een  weinig  bewoonde regio van India, waar hij een kleine plek om te bidden heeft en een nederige woning die hij  deelt met enkele diertjes.

In dit dorp probeert hij diegenen te ontvangen  die met het hart hun leven willen  wijden aan de genezing van anderen.

Maar voordat deze personen door deze Meester begeleidt kunnen worden, moeten ze eerst hun volle capaciteit ontwikkelen om van  zichzelf  en van anderen te houden.

"Het is de enige manier om  anderen te kunnen genezen, verzekert Meester Lau altijd.

Contact middels dromen

Met alle artsen of personen die zich toewijden  aan genezing en die werkelijk  hun roeping  van liefde voor anderen uitvoeren is contact opgenomen door de Meesters van gezondheid.

Die ontmoeting gebeurt meestal in dromen, wat de subtielste en gunstige manier is gegeven dat we ons dan in onze werkelijke essentie bevinden.

Wanneer de ontmoeting met deze wezens, die de grote artsen van onze Aarde geweest  zijn, plaatsvindt, komt er een begeleiding van de proffesionals tot stand om ze de manieren van eeuwenoude genezing te laten kennen die met de tijd verloren zijn gegaan.

Nadat ze zich met deze wijsheid  herenigd hebben, hebben de dokters  de kans  de artsen van het universum te leren kennen, bezitters van de universele wijsheid over de gezondheid van de wezens in de kosmos.

 

De Aarde roept ons

Meester Lau, zei tegen mij terwijl hij zijn hond aaide: Op deze momenten heeft deze Moeder Aarde  de  hulp van jullie, haar kinderen, nodig, aangezien ze erg ziek is”.

"Probeer jullie liefde voor haar te herinneren, want ze heeft dit erg nodig, zoals een zieke de liefde van zijn familie nodig heeft om de ziekte te overtreffen.

Het werk dat we tot nu toe hebben verricht is het benaderen van allen die zich toewijden aan de genezing van personen, want het is erg belangerijk dat zij de zekerheid kunnen hebben over de waarde van zijn missie.

"Als ze erin slagen het te begrijpen, en zo de deuren van hun hart openen, dat het enige is dat de wijsheid heeft om de disbalans van lichamen aan te pakken, dan zullen wat we ziektes noemen aan kracht verliezen.

"Als dit grotendeels bereikt wordt zal er een beetje van gezondeid voor de Aarde verovert worden, aangezien er niks is dat een moeder zo ziek maakt als de ziekte van haar kinderen. Dit is een van de bijdragen die we aan onze prachtige Moeder kunnen geven.

"We hebben de hoop en het  geloof, dat het zo zal zijn, dat  begrepen zal kunnen worden welke de juiste medicijnen voor de personen zijn, want de manier waarop het momenteel gaat is totaal verkeerd.

"Het grootste deel van de behandelingen zijn gebaseerd op substituties van de natuurlijke elementen, er worden chemische stoffen gecreëerd die niks met het lichaam te maken hebben en het enige waar  ze voor zorgen is dat de ziekte afwijkt naar een ander punt.

"Het trieste is dat dit uitgebreid bekend is bij de personen die de geneeskunde uitvoeren , enkelen accepteren deze realitiet met droefenis, terwijl vele anderen dit negeren.

"Toch zelfs de natuurgenezers, die deels de werkelijke geneeskunde uitvoeren,  slagen er niet in het correct te gebruiken, want de elementen van genezing worden zonder de zekerheid van het hart gekozen.

"Het is erg belangerijk dat er rekening gehouden word dat  genezing niet alleen door medicijnen bereikt wordt, want er zijn verschillende dingen die op een belangrijke manier invloed hebben. De plaats en de manier waarop een ziekte te behandelen zijn beslissend voor het herstel". 

"De geneeskunde heeft veel meer betekenissen dan die tot nu toe gebruikt worden, maar we vertrouwen volledig op dat die leringen iedereen kunnen bereiken.

 

Ze gebruiken de anonimiteit

Nog een manier waarop deze Meesters met andere artsen contact opnemen, is door bij hun op bezoek te  gaan alsof ze patiënten zijn die hulp nodig hebben.

Door deze bezoeken kunnen Zij duidelijk weten op welke  manier de artsen op  Aarde werken en diagnostiseren.

En al deze Meesters komen overeen in de bevestiging dat het bij de meerderheid  schort aan liefde en geduld voor de zieken .

Het is belangrijk te benadrukken dat de Meesters ons nooit veroordelen of dat ze het over ons hebben met woorden die ze niet vol liefde zijn, maar het is zeker zo dat ze middels deze liefde hopen dat wij onze daden overpeinzen en heroriënteren via het hart.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up