You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Meesteres Sanora, in de defensie voor een ras

"Onze missie is de toenadering tot onze gekleurde broertjes en zusjes  om hun te laten zien hoe waardevol ze zijn. We willen dat ze zien dat ze gelijk aan anderen zijn en dat ze hun echte kracht moeten laten bloeien”

Deze erge fraaie Meesteres heeft een onbeschrijflijke schoonheid: Haar vel donker van kleur, in een toon die moeilijk te identificeren is, en  uit haar wezen komt een magische geur van jasmijnen.

In haar taal, betekent Sanora Ster van het universum, en dat is werkelijk de impressie die ze geeft, zo ook de eerste keer toen ik bij  haar was. 

Die keer vertelde ze me over haar wereld, die bewoond wordt door gekleurde personen  zoals zij.

"Al haar broers en zussen op deze planeet (de Aarde) zijn onderdeel van ons, we zijn eenzelfde ras dat op de een of andere manier is geprobeerd te helpen en te leiden naar wat de echte betekenis van haar wezen is.

Voor ons is het erg triest om te zien wat er aan het gebeuren is met onze broertjes en zusjes, want er is een grote afscheiding tussen jullie ontstaan en dat alleen vanwege het verschil  in uiterlijk.

"Dit gebeurd omdat ze hun meningen baseren op het beeld dat ze denken dat onze Vader God heeft, maar Hij is oneindig, evenals zijn arbeid.

"In het universum bestaan wij rassen totaal verschillend wat uiterlijk betreft, maar ons innerlijke wezen, ons hart, voelt en onroert op dezelfde manier.

"Een persoon met een blanke huid en met een donkere huid zijn alleen door die huid te onderscheiden, want daaronder werken het bloed en de organen hetzelfde. Bovendien, ze zoeken allebei hetzelfde,  geluk.

"Een van de belangrijkste doelen van onze missie is de toenadering tot onze broertjes en zusjes van ras om ze te laten zien hoe waardevol ze zijn. We willen dat ze zien dat ze gelijk aan anderen zijn en dat ze hun echte kracht moeten laten bloeien”.

"Deze macht die ze bezitten wordt slecht toegepast, op sommige momenten, want  binnen hun schuilt veel verdriet en achterdocht om wat er  hun gedurende eeuwen aangedaan is.

"Deze gevoelens heeft  hun meer met elkaar verbonden, maar maakt het  moeilijker dat met anderen te doen.

"Het is triest dat er nu nog steeds achterdocht tegen hun bestaat,  alleen vanwege de hudiskleur wordt hun het kwaad toegeschreven, of verwijten worden gemaakt vanwege een andere smaak,  omdat ze  gevoeliger zijn dan de meerheid.

"Onderdeel van onze taak is te zorgen dat rassen elkaar anders benaderen  om zo elkaar te kunnen begrijpen zodat ze een gesprek van hart tot hart kunnen voeren.

"Dit wordt al door een groot aantal personen begrepen, maar er zijn er nog enkelen die deze gelijkheid en de noodzaak voor het bestaan van een echte verbinding, die een evenwicht van liefde bevordert waar deze planeet  al millennia op wacht , niet begrijpen.

De behoefte aan goud

Deze Meesteres gebruikt aan haar handen, armen, kleren en in haar haar voorwerpen van een metaal dat veel lijkt op goud, ze legde me uit dat het voor haar ras bijna een noodzaak is  de energie die dit materiaal hun verschaft te gebruiken, want het werkt als een complement voor de activatie van zijn belangerijkste centrale motoren.

Bovendien, maken ze daardoor een kanalisering die hun contact met hun binnenste macht laat hebben, het hart.

Als de personen van dit ras zouden weten wat hun echte essentie is, waar die fraaie kleur vandaan komt, waarom ze een speciale smaak hebben, dan zouden ze zeker meer kracht hebben om te vechten om de rest te laten zien wie we zijn.

Dankzij het liefdevolle werk van deze fraaie Meesters is er een toenadering gekomen tussen de rassen om een unie te creëren die nu meer kracht lijkt te krijgen, echter nog niet voldoende.

Maar ze vertrouwen er volledig op dat in deze nieuwe bewustwording van  wat we echt zijn en dat we kunnen weten wie Zij zijn en wat ze in onze wereld doen,  ons meer zou kunnen doen naderen aan ons informatie centrum, ons hart.

 

Ze helpen vanuit Afrika

De Meesteres Sanora heeft in Zuidafrika, samen met andere Meesters die dezelfde uitvoeren,  een hulp- en planning centrum van waaruit hulp gestuurd wordt aan wie het nodig heeft, zoals  zieke personen of mishandelde kinderen.

Maar de mensen die daar komen weten niet wie Zij zijn, de meeste geloven dat ze onderdeel van een of andere humanitaire organisatie zijn, en in werkelijk zijn ze dat ook, maar hun werk is veel uitgebreider.

Helaas wordt de daad van hulp die ze aanbieden erg beperkt, want veelal is het moeilijk iemand te kunnen benaderen als die dat niet wil,  er niet om vraagt of het met zijn eigen energie geblokkeert.

Dit soort  werk is zo groots, waardevol en uitgebreid dat het onmogelijk is om het hele oeuvre uit te leggen. Dit is slechts een samenvatting  en een groot deel van  haar inzicht schuilt in een ieder die het leest.

Dus als je ooit zonder uitleg de geur van jasmijn ruikt, herinner je dat het de essentie van deze fraaie Meesteres en van haar ras is die op onze planeet is om liefde te brengen aan eenieder die  het nodig heeft en dat ze op dat moment dichtbij je is.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delen

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up