You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

De Meesteres van de Dieren, Meesteres Masnetier

Deze Meesters geven met hun aanwezigheid opluchting en liefde aan de weerloze dieren, die alleen maar hopen  te genieten van hun wereld, gelukkig te zijn en van God en van  ons te  houden

Sinds eeuwen zijn er op deze planeet een serie onrechtvaardigheiden gepleegd tegen onze broertjes de dieren. Dit wrede gedrag dat we tegen hen vertonen is een van de slechtste dingen die op deze Aarde gebeuren.

Het uitsterven van sommige soorten wat wij veroorzaakt hebben en de spoedige verdwijning van anderen blijft energetisch van invloed op eenieder die deze wereld bewoont. De uitleg is eenvoudig, we zijn allemaal met elkaar verbonden door soort ketting waarvan het doel is contact en samenvoeging van energieën te bereiken.

Middels deze vereniging kan elk wezen een grote kracht ontwikkelen die ons later zal helpen om met eenieder, en met alle elementen die ons omringen, te laten communiceren. Bonvendien, zal deze communicatie ons helpen om de natuur beter te leren kennen en om te constateren dat we eenzelfde schepping zijn.

Gelukkig is God zo oneindig en wijs dat hij helpt zodat wezens met echt licht, zoals de Meesteres Masnetier, hier kunnen zijn. Deze Meesters geven met hun aanwezigheid opluchting en liefde aan kleine weerloze wezens, die alleen maar hopen  te genieten van hun wereld, gelukkig te zijn en van God en van  ons te  houden.

 

Ze helpen hun pijn te verwerken

De missie van deze fraaie Meesteres, en van meer dan 100 Meesters is het, bij oproep, te hulp te schieten van deze diertjes die in gevaar of aan het lijden zijn.

Waneer ze deze wezens te hulp schieten, wordt dit onmiddelijk door ze herkent, want de meeste dieren kennen de wereld en het universum beter dan ons. Zij hebben de capaciteit om de energie van dingen te onderkennen, te zien en te voelen niet verloren.

Als iemand hen benaderd vanaf een redelijke afstand, beginnen ze de energie te voelen en proberen ze die te identificeren. Het is overbodig te zeggen dat in deze gevallen de Meesters een perfecte communicatie en liefde met ze bereiken die de hulp verstrekt.

Masnetier legde me bijvoorbeeld uit dat geen van de Meesters vermijden kan dat dieren vermoord of afgeslacht worden, dit is immers een beslissing die alleen maar genomen wordt door diegene die deze daad gaat doen. Omdat het niet mogelijk is om iets te  stoppen, is het enige wat ze doen is voorkomen, en het diertje voor te bereiden zodat hij  het lijden waaraan hij onderworpen zal worden kan begrijpen of zodat hij zich kan aanpassen.


Wezens van absolute liefde

Toen ik bij Masnetier was voelde was ze erg bedroefd want ze was ooggetuige geweest van een slachting van een groep dolfijnen om hun  in de seconden na hun dood te kunnen helpen.

Toen zij ze tegen mij: “Onze missie is erg mooi, maar ook erg triest. Sinds we hier zijn deze te vervullen hebben we geleerd wat verdriet is waneer we zulke hardvochtige daden tegen wezens van absolute liefde zoals de dieren zijn, zien”.

“Voor jullie is de energie en aanwezigheid van hen onmisbaar, want ze zijn een aanvulling op jullie eigen energie, zoals de energie van flora en van mineralen. Deze verschillende maar aanvullende energieën, vormen één hele grote energie van kracht en bescherming voor iedereen”.

“Dus, als er een van deze er niet meer is, ontstaat er een grote disbalans in jullie energetische lichamen dat met niet natuurlijke  elementen geprobeert wordt te vervangen. Maar hiermee ontstaat een botsing in jullie wezen die een enorm gebrek aan evenwicht in jullie fysieke lichamen  veroorzaakt”.

“Al het lijden van de dieren veroorzaakt een energie die aan de eigen energie vastkleeft, het is een energie van werkelijke pijn die de persoon die dat veroorzaakte altijd zal vergezellen”.

"Wij begrijpen en zien hun wezen in, maar deze diertjes begrijpen dat niet, en waneer we met al onze Liefde proberen om uit te leggen wat er gebeurd is zeggen ze tegen ons: ‘Dan houden zij niet van ons zoals wij van hun houden’. Het is voor ons erg moeilijk om dit soort dingen te kunnen beantwoorden , want het antwoord hebben alleen jullie”.

“We hebben fysiek sinds lange tijd met deze planeet samen gewoond, en ook met de personen die er plezier in hebben om dieren dood te maken,  om hun reden te kunnen begrijpen”.

“De motivatie is vaak  dat ze alleem wilde of agressieve wezens dood maken, zonder te begrijpen dat deze wilde of agressieve wezens hun gedrag hebben moeten veranderen voor hun voortbestaan en, in andere gevallen, dat de energie van geweld op deze planeet hun eigen energie heeft aangepast  totdat ze veranderd zijn in wat sommigen vandaag zijn”.

“Mijn Meesters en ik zullen we nog hier zijn, om een beetje verlichting aan de onsteltenis en het lijden van deze fraaie wezens proberen te geven”.

"Maar de echte troost en liefde hangt van jullie af, hun meest directe broers en zussen die aan dezelfde Moeder Aarde  behoren: Niemand kan hun daden beoordelen, alleen jullie; en als jullie dat doen, doe het dan met jullie hart, want alleen dat zal jullie dichter bij de waarheid kunnen brengen”. 

 

Ze hebben ons hart nodig

De missie die deze Meesters ontwikkelen is erg belangerijk voor de Aarde en voor ons, want het is ongelofelijk en enorm de liefde die Zij aan onze diertjes geven.

Deze wezens staan altijd aan de zijde van de zieke straathonden , die overhaast sterven, die  misbruikt worden, die  in dierentuinen zitten en  die  geslacht zullen worden voor voeding.

Dit alles zou hoeven te  gebeuren als wij ons meer met ons wezen zouden kunnen vebinden, met onze echte essentie en met ons hart.

Iets erg belangrijks en moois dat de Meesters geprobeerd hebben op mijj over te brengen is dat we dichterbij alle elementen van de natuur zouden moeten komen, dat we hun onze liefde geven en dat we met ze praten.

Alles wat ze ons zeggen zal begrepen worden door de oren van het hart en elk van deze elementen, vooral onze broertjes en zusjes de dieren, hebben het geloof en de hoop dat de dag zal komen waar onze benadering naar hun er een van broeders zal zijn.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up