You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Druppels van Wijsheid

De Liefde negeren 

"Het duidelijkste ongeluk wordt veroorzaakt door de  onwetendheid van de Liefde...", Flora Rocha.

De essentie van onze ziel

"Onze Moeder Aarde is de wortel van onze fysieke essentie en de energie ervan is de essentie van onze ziel, in onze ziel hebben we echter de macht verloren van de communicatie en de schepping die zijn deel zijn van onze Missie als kinderen van hem...", Flora Rocha.

De pijn van oorlog

"Oorlog is het duidelijkste teken van domheid die de mens op deze planeet als weg heeft genomen om de veronderstelde vrijheid en het respect te winnen van een volk dat hij denkt te kunnen beschermen met het bloed en de pijn van zijn eigen broeders...", Flora Rocha.

Tolerantie en onrechtvaardigheid

"De grootste onrechtvaardigheid die de mensheid tegen zichzelf pleegt is de  tolerantie tegenover zijn eigen onwetendheid...", Flora Rocha.

Onze kinderen begeleiden

"Onze kinderen zijn de continuïteit van het leven en bovenal de meest duidelijke uiting  van onze Liefde, de Liefde die er  tegelijkertijd verantwoordelijk voor zal zijn om ze over  het enige mogelijke pad te leiden: Dat van het Geluk...", Flora Rocha.

Ons Wezen leren kennen   


"Wijsheid is de kennis van onze universele werkelijkheid, en de herkenning ervan zal het licht zijn van onze stappen  door de duisternis  van het onbekende van ons wezen...", Flora Rocha.

De volledigheid van de liefde

"In werkelijkheid is alles perfect. Er is geen liefde die vollediger en bevredigender is dan de liefde die genoten wordt zonder er ooit voor te hebben geleden. Er is geen vollediger en fraaier Geluk dan die tot je  komt zonder van te voren te hebben geleden”, Meester Nintancito.

De ware liefde

“De ware Liefde verwondt je nooit, het laat je slechts de realiteit daarbuiten zien…”, Flora Rocha.

De angst voor het geluk

 “De grootste kracht is in het Hart te vinden en de reis naar de erkenning ervan is het mooist. Waarom is het dan dat de mens zo bang is om gelukkig te zijn en om met gevoel te handelen?...", Meester van Wijsheid. 

Het leven en de liefde

“De Liefde is het hart, het gevoel is de uiting van Liefde en de meest duidelijke uiting is: het Leven …”, Meester van Wijsheid. 

Verder dan de depressie

“De depressie is het tegenovergestelde aan geluk en het geluk is het best bewaarde geheim van ons Hart …”, Flora Rocha.

Laten we de realiteit ontdekken

“De wonderen van onze planeet, van ons wezen en van ons universum zullen ontdekt worden op de dag dat we beslissen dat onze maatschappij ons geluk voor ons verbergt en dat we gaan vechten om het plastic, wat ons afleidt van onze ware essentie,  uit de weg te ruimen…”, Meester van Wijsheid.

Eenzaamheid en verdriet

“Het gevoel van eenzaamheid en verdriet zijn het meest alledaags en het minst door ons te begrijpen  …”, Flora Rocha.

Alle antwoorden

“De oplossing van onze zoektocht zit in de onbekende Wijsheid…”, Meester van Wijsheid.

De wonderen roepen ons

“De wegen van het Leven zitten vol avonturen en prachtige dingen slechts wachten om ontdekt te worden op de afstand die we elke dag afleggen met denken dat het leven leeg en eenzaam is. Het is slechts zaak de combinatie van het hart middels de Liefde te openen…”, Meester van Wijsheid.

De aanwijzingen van onze dromen

“Onze dromen zijn de afspiegelingen van de verlangens en angsten die we kunnen analyseren om de aanwijzingen, die we zo hardnekkig voorbij te laten gaan, te begrijpen …”, Flora Rocha.

Twee soorten liefde

“De Liefde van een vrouw is niet te vergelijken met die van de man: de vrouw bemint zonder grenzen met een toewijding gebaseerd op het hart, en de man doet het op basis van begenzing van zijn Hart…”, Flora Rocha.

De natuur imiteert ons

“De mens is het wezen dat zijn eigen omgeving het meest vernietigd heeft, zichzelf seconde voor seconde vernietigend zonder de omvang van die verwoesting ook maar te begrijpen, en zo het slechtst mogelijke voorbeeld gevend aan de natuur, die het gedrag van zijn grote Broer genaamd de Mens elke dag meer gaat imiteren …”, Meester van Wijsheid.

Geleid door hypocrisie

“Hypocrisie is de dag in dag uit door de mens meest gepleegde daad, een daad die ze steeds verder doet afwijken van hun  weg van waarheid en Liefde, de drager ervan veranderd in een wezen dat besmeurd is in zijn geest en verward in zijn missie… Een individu dat door eigen beslissing opgesloten is in een wereld van duisternis…”, Flora Rocha.

De macht van het woord

“Woorden en de energie die er in meegaat, kunnen het meest verwoestende wapen zijn of het machtigste medicijn…”, Meester van Wijsheid.

Een nieuw jaar

"Ieder jaar hebben we de hoop op een nieuwe ontwaking in onze levens, een ontwaking die slechts mogelijk is via het bewustzijn van ons innerlijke wezen die ons zal helpen de hoop op Geluk te materialiseren..." , Flora Rocha.

Fraaie, geliefde en gerespecteerde wezens

"Met al onze liefde vragen we, jullie liefde, liefde voor jullie zelf, liefde voor jullie broeders, liefde voor jullie wereld, liefde voor GOD, Liefde voor LIEFDE; jullie zijn allemaal goedaardige wezens en goedaardigheid is Licht, jullie zijn wezens vol dromen en dromen zijn licht, jullie zijn wezens van GOD en GOD is LICHT, dus jullie zijn stralende wezens van Liefde, Goedaardigheid, Dromen en Licht, vier fraaie aspecten die jullie zullen brengen naar jullie volledige verwezenlijking; We wensen jullie Geluk en Liefde en we strijden elke dag om al jullie verlangens werkelijkheid te maken. We houden oneindig veel van jullie”, Meesters van Wijsheid.

We zijn op zoek naar schoonheid

"Als iemand schoner van binnen is, dan zal hij proberen dichter bij de dingen van God te komen, en dat zal het moment zijn dat we een afkeer krijgen van alles wat ons van die schoonheid verwijdert. Het is een afspiegeling van het feit dat de geest meer de overhand begint te krijgen op  het  lichaam”,  Flora Rocha.

Laten we in het heden leven

"We moeten de dingen niet onder druk zetten, ons pad is zien wat er om heen is en wat we op elk moment hebben. We moeten  niet denken in de dingen die  gaan komen, maar proberen aanwezig te zijn in wat we nu hebben om te kunnen weten en herkennen wat de er nodig is op het moment waarop we ons bevinden, Meester Nintancito.

Een tijd om liefde te geven

"December is voor diegenen die de geboorte van Jezus herinneren, de grootste viering. December is ook het feest waar allen die Meester Jezus vieren, Liefde en vrede aan  anderen zullen geven, niet alleen aan diegenen die hetzelfde geloof delen, maar aan iedereen om hun heen...”

 "Het maakt niet uit wat de manier is om naar de allerhoogste Energie te gaan, waar het om gaat is de nieuwe kans om Liefde zonder grenzen te geven, volledig en aan alles en iedereen”, Meester Malatai.

 Verder dan de geloofsbeleidenis

"Christenen, moslims, joden, boedhisten en allen die geloven en voelen dat er een opperste universele macht bestaat, verenigen hun energieën door middel van hun gebeden om een immens cadeau te creëren dat vanaf de Aarde naar het hele Universum reist… De religie of filosofie veranderen in slechts één enkele, er bestaan geen grenzen, geen namen, er bestaat slechts de hoogste Universele energie en de Liefde…”, Meester Nintancito.

Het beste cadeau

 "Het beste cadeau is in eenieder te vinden: de Liefde; de beste manier om dat cadeau te gebruiken is met de Wijsheid”, Meester Sabadimel.

Het geluk is altijd aanwezig

 "Het geluk is de realiteit die men tracht te negeren, waarvan men probeert te geloven dat het een fantasie is. Het geluk is de fraaiste uiting en universele realiteit die we proberen te vinden en niet te gebruiken... De kleinste glimlach of het kleinste gebaar van Liefde zorgt voor geluk  bij wie het geeft en bij wie het ontvangt”.

"Het geluk is altijd aanwezig en wordt veelal genegeerd... Het universum geeft ons altijd redenen om op de een of andere manier om gelukkig te zijn”, Meester Hanzen.

Blijdschap en onze evolutie

“Geluk en blijdschap zijn de hoogste staten van evolutie van een wezen, dus terwijl we glimlachen, helpen we onze eigen evolutie en die van Onze Grote Moeder Aarde”, Flora Rocha.

Het echte geluk

"We moeten proberen niet alleen liefde geven aan diegenen die van ons houden, maar ook aan diegenen die ons slecht behandelen, want zij zijn het die het het meest nodig hebben”.

"Het geven van dit soort liefde zal ons op het pad van het geluk brengen, niet het persoonlijke, maar het echte geluk van  broederschap”, Flora Rocha. 

De depressie is een schaduw

"De depressie, een woord dat slechts in de talen op aarde bestaat, is een schaduw die de Wijsheid en de Kracht probeert te bedekken die we allemaal door de schepping  hebben gekregen... Hoe deze duisternis en treurnis te bestrijden? Met de oneindige kracht van het hart.. . Hoe vinden we deze kracht van het hart? Met de behulp van de Liefde, die licht is.. . en waar is die Liefde te vinden? In elke ding om je heen, in elke schepping van de hoogste Universele Kracht”, Meester Nintancito.

Liefde en het perfecte

 "Liefde is het perfecte evenwicht voor de wezens op aarde, liefde is de uiting van het perfecte afkomstig uit de voornaamste bron; het Hart,  en dat Hart is het perfecte GEHEEL waar elk element van dit mooie Universum vandaan komt”, Meester Malatai.

Laten we de zang van de liefde beluisteren

"Het oneindige universum stuurt op elk moment van de dag fraaie berichten van liefde: de stralen van de Zon herinneren jullie eraan dat het licht en de kracht van de maximale schepping aanwezig is om kleur en glans te geven aan ieder wezen op deze mooie Aarde”.

"De prachtige nacht stuurt berichten via de mooie taal van de sterren, in elke knippering, in elke vonk die de hemel kruist, laat het de schitteringen van universele liefde achter. Het leven geeft je op elk moment boodschappen, iedere beweging staat je hart toe ze te voelen te beleven ...", Meester Malatai.

Laat je astrale lichaam vrij

"Het astrale lichaam is jouw verbinding met het oneindige, met elk wezen van het universum, het is echter een lichaam is dat grote en zware ketens heeft, ketens van pijn, verwarring, verbittering, woede, angst en veel meer zware energieën die veroorzaken dat het zijn luchthartigheid, zijn essentie kwijt raakt… Maak je vrij van die ketens, breek ze met je wapen van Liefde, geef die Liefde aan alles wat je omringt en ze zullen voor altijd verdwijnen, dit zal je de vaardigheid  geven aan om zonder grenzen naar je eigen wezen te reizen wat je direct naar de poorten van het universum zal brengen", Meester D.

Het hart als adviseur

 "Het hart is onze grote adviseur, onze gids van daden en gevoelens, de nobele stem is het wezen dat we in ons hebben en dat zijn we zelf. Hij zal ons altijd op de weg van de Liefde en de Waarheid brengen. Hij is onze briljantste licht, het licht van de werkelijke weg, het licht van de werkelijk meest zuivere daad van liefde, het licht van onze realiteit”,  Meesters van Wijsheid.

 Eenzaamheid bestaat niet

 "Eenzaamheid is slechts verblinding, eenzaamheid bestaat als woord of uiting maar nooit als realiteit, want de realiteit is weelde, Liefde en God", Meester Zham.

Waar is God?

 "God kun je op iedere plaats voelen, want de hele kosmos is een uiting dat God er is, dat God alles geschapen heeft. God is op de plaats waar hij geroepen wordt. God zit in alles wat wij zien, maar vooral in onze harten", Meester Nintancito.

Hoe een probleem te overwinnen

 "Geen enkel probleem dat kan bestaan zal zo groot zijn dat het in het hart te  voelen is, want God gaf ons het hart om er goede dingen in op te slaan die ons blij maken, geluk of liefde  brengen zodat er geen probleem binnen kan komen,  want er is er niet één dat het waard is", Meester Nintancito.

De echte rijkdomhttp

 "De definitie van rijkdom betekent voor veel kinderen van deze Aarde slechts bezit, voor de wezens van het universum  betekent rijkdom: Wijsheid van het Hart", Meester Nintancito.

De natuur als gids

 "De natuur is de gids van allen die deze Aarde bewonen,  die gids is echter langzamerhand vernietigd, wat aan jullie, de kinderen van deze Aarde, de missie nagelaten heeft om met het eigen Hart en Wijsheid de weg naar het geluk te vinden”, Meester Xciam.

De oneindige energie

 "Ons Universum is oneindig, net zoals onze energie en de verbinding van universele energie dat is,  dit is wat de uiting van het leven en  iedere daad is", Meester Mo.

De waard van de vier elementen

 "De vier elementen Water, Aarde, Lucht en Vuur zijn de vier krachten van de Aarde die zich in balans verenigen en sterke energieën formeren die bijna volledig  genegeerd  en verloren gegaan zijn, dit leidt ons naar een leven van onbalans en vernieting", Meesteres Kjae.

Het moois op onze wereld

"De mooiste energieën zijn om ons heen en binnen onszelf te vinden, hoe is het mogelijk dat ze zo moeilijk te vinden, te voelen en te beleven zijn?”, Inheemse Amerikaanse van de Navajo volkstam. 

Angst is niet echt

 "Angst is slechts een uiting van de hersenen zonder enkele vorm van waarheid, het probeert slechts de kracht en de echte Wijsheid te blokkeren die in staat is om elke belemmering te overwinnen", Meester Khiashi.

Niks is onmogelijk

"Er bestaat niks dat onmogelijk te bereiken is, het onmogelijke is mogelijk en wat we als mogelijk beschouwen is het veelal  irreëel", Meester Nintancito.

De regen van God

 "Iedere keer dat je vallende sterren ziet bedank dan God en het Universum, want het is het teken van het Universum en zijn leven, het is het teken van de hoop, van vereniging van de kinderen van Moeder Aarde met de Kinderen van het Universum, zoals jullie dat ook  zijn", Meester Ogham.

Wonderen verrichten

"Niemand is in staat om wonderen te verrichten, slechts God heeft die macht en jullie zijn God, en als jullie zijn essentie,  die werkelijke universele liefde is,  weer aannemen  dan zouden jullie de wonderen die staan te wachten kunnen verwezenlijken", Meester Sygon.

De fysieke en geestelijke schoonheid

"Bloemen van grootse kleur en schoonheid voeden en verblijden je ogen en vrolijken je  je landschap op,  bloemen van grootse kleur, schoonheid en van heerlijke geur doen echter meer dan dat, met hun geur voeden ze ook je geest en maken deze blij", Meester Sabadimel (refererend aan de bezorgheid van ons mensen om uiterlijke schoonheid te laten zien, waarmee we dus onze geest en onze energie vergeten).

De weg naar het geluk

"De weg naar het Geluk is de weg die de meeste omleidingen heeft, de meeste van die omleidingen zijn waanbeelden van wat eigenlijk het eind van de weg is", Meester Nintancito.

 Limieten bestaan niet

 "Bestaan er limieten? Welnee, dit zijn moderne scheppingen van jouw gemeenschap, in de universele taal bestaat de uitdrukking limiet niet, slechts de uiting van de uitdrukking  oneindigheid bestaat”, antwoord van Meester Malatai op deze vraag.

De ziekten en de natuur

 "Ziekten veroorzaken onevenwichtigheid in je fysieke lichaam, de menselijke geneeskunde kan je helpen te herstellen van de ziekte, maar niet van het onevenwichtigheid, dit kan slechts genezen worden door het “medicijn” van je geest, dit is de toenadering tot dat wat evenwicht biedt en dat gebeurt uitsluitend door het geluk dat gecreëerd wordt wanneer je je met de natuur verenigd", Meester Lao.

De uiting van geluk

 "Het geluk moet geuit worden en als het niet bekend is moet het gezocht worden, als men er niet in geloofd moet het gecreëerd worden, en als je toch nog niet weet wat het is, open slechts je Hart en met Zijn uiting zal het zoeken eindigen en de overtuiging van zijn bestaan zal je laten geloven, leven en voelen wat je missie is: Gelukkig zijn", Meester Mo.

Universum zonder grenzen

"Universum: oneindigheid; planeet Aarde: limieten en grenzen; Mensheid: schepping verwart door grenzen en limieten die zijn oneindigheid met het Universum in de weg staan”, Meester Nintancito.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delen

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up