You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Je grote vragen… 

 

Hebben zielen een bepaald geslacht?

Vanaf het moment dat God ons als wezens schiep, droeg onze energie al bepaalde informatie in zich over het geslacht dat we gingen hebben. Er wordt gezegd dat zielen geslachtsloos zijn, maar de Meesters hebben mij uitgelegd is het niet zo. De wezens die veronderstelt als geslachtsloos worden geclassificeerd zijn in werkelijkheid triaden geweest..

Wij worden gedurende onze levens altijd met hetzelfde geslacht geboren. Er komen slechts enkele uitzonderingen voor als er iets geassimileerd moet worden als het andere geslacht en als dit niet op een andere manier geleerd kan worden. Bijvoorbeeld, als een man vraagt in zijn volgend bestaan als vrouw geboren te worden omdat hij iets wil begrijpen, alleen zo zal hij daar in kunnen slagen.

Maar vanaf het begin hebben al een bepaalde definitie van ons wezen.

Hoe kiezen we onze familie voordat we geboren worden?

De families ontstaan op aarde omdat het een vooraf door het universum vastgestelde ontmoeting is om een groep zielen te verenigen vanwege dingen die ze allemaal moeten beleven, omdat ze samen met dezelfde energie van het bestaan ervaringen moeten beleven.

Op deze manier zullen de leden van een familie, hoe ver weg ze ook van elkaar wonen, of dat ze geen sterke band hebben, altijd van eenzelfde energie zijn en het zijn geen karmische banden, maar dingen uit dit of een vorig leven, die ze samen moeten beleven. Zij hebben allemaal eenzelfde doel spiritueel gezien, niet fysiek.

Waarom moeten we slapen?

Voor ons  mensen bestaat de slaapfase  als iets vanzelfsprekends, maar we vragen ons altijd af; Waarom? Waarom moeten we slapen? Waarom kunnen we niet net zo zijn als de Meesters, bijvoorbeeld, die niet slapen? Waarom hebben wij dit proces nodig?

Het antwoord is dat wij als mensen, en als kinderen van deze aarde,  een fysiek lichaam hebben en onder de wetten staan van de balans, dat positief en negatief is, fysiek en niet-fysiek.

We hebben een fysiek lichaam dat werkelijk een eigen activiteit heeft die begint als we opstaan ,  in bad gaan, naar het werk gaan, studeren, enz.  Dit  is onderdeel van ontwikkeling van ons fysieke lichaam, maar we hebben een ander deel, een ander lichaam, en dat is ons astrale deel, de geest.

En daar komt  het slapen in beeld, want ons astrale lichaam heeft ook zijn leven nodig, uiteraard is het leven van ons fysieke lichaam anders, omdat het  meer activiteit nodig heeft.

Aangezien  het astrale zich slechts instelt op het soort energie dat het nodig heeft om zich te kunnen voeden,  wordt dit bereikt wanneer je  je  losmaakt van je fysiek  dat aan het slapen is. Op die momenten zal je astrale deel doen wat het moet doen en  zoeken naar wat je  als universeel wezen nodig hebt.

Misschien ga je, bijvoorbeeld,  op bezoek bij personen die door je fysieke lichaam beledigd zijn maar die  je werkelijke wezen geen pijn wilde doen, het kan zijn dat je astrale lichaam zegt: “Jij heb hem of hem of haar al beledigd, maar ik ga een reis naar die persoon maken om haar te vertellen wat je in werkelijkheid voelt.

Het kan ook gebeuren dat onze astrale lichaam de behoefte voelt om te vliegen, misschien heeft hij behoefte zich vrij te voelen omdat we hem altijd gebonden hadden of links lieten liggen, zelden doen we het.

Mensen vergeten over het algemeen dat we meer zijn dan fysiek, we vergeten onze emoties en gevoelens.

Daarom zouden we, zonder slapen,  “iets” erg op het negatieve gericht zijn, doordat we dit deel van ons wezen uitrusten brengt het ons naar alles waar we gedurende de dag niet aan toenaderen.

Dit is de reden  waarom astrale reizen nodig zijn om te leven, in feite zijn er ontelbare studies gedaan die dit constateren.

Een persoon met slapeloosheid, bijvoorbeeld,  heeft erg veel problemen, zelfs als hij 5 of 10 minuten slaapt en zijn astrale lichaam er gebruik van probeert te maken om de nodige energie op te nemen, is het niet genoeg. Er is minimaal 5 tot 6 uur nodig om te kunnen herstellen en de energie op te nemen die je astrale nodig heeft.

Veel studies laten zien dat de mens niet zonder slapen kan. Hij houdt het lang vol zonder water te drinken of te eten, maar kan niet zonder te slapen. Waarom? Omdat dan de connectie gemaakt wordt met wat ons hart nodig heeft om te leven, met dat spirituele deel, mooie en gevoelig,  met dat deel dat eigenlijk het leven geeft aan het fysieke lichaam.

Wat kan ik doen om de mensen van wie ik houd te beschermen?

Dit kunnen we bereiken door ze veel liefde te geven en te sturen , want hiermee maken we een grote, heel grote,  luchtbel om hen heen waarin we ze beschermen zodat ze niet lijden of aan geen enkel gevaar blootgesteld worden. Deze luchtbel is van een fraaie gouden kleur en wordt altijd uit liefde geboren.

Het is, ook, belangrijk angsten of negatieve gedachten te verdrijven, want het zijn negatieve invloeden die proberen om  de luchtbel die we gecreëerd hebben een beetje te verzwakken.

We moeten ons vooral herinneren dat we sterk zijn en dat we dat niks negatiefs zullen toestaan in ons hoofd terecht te komen, dat in ons wezen slechts  liefde en de mooie dingen van het universum bestaan. Op deze manier zullen we een positieve energie uitstralen die tot de door ons geliefde wezens zal rijken en hun altijd extra zal beschermen.

Wat is de oorsprong van het leven? Zijn we slechts een genetisch experiment van andere wezens?

Dit verbreide idee dat we een buitenaards genetisch experiment zijn is iets dat we niet zouden moeten denken omdat we niet op deze manier geboren zijn. Het leven iets heiligs en  is door liefde gegeven, maar de afkomst is een mysterie van het verstand dat in het hart niet bestaat.

De Meesters van Wijsheid zeggen dat het proberen om deze oorsprong  te weten te komen hetzelfde is als het proberen te begrijpen van God, echter alleen met het hart kunnen we die bevatten en voelen.

In het hart bestaat dit niet als een mysterie, de afkomst wordt in ons binnenste begrepen omdat het alleen daar begrepen kan worden. Op een andere manier past het zich slechts aan wat er in het denkvermogen zit,  we formuleren hiermee veel hypothesen over hoe het ontstond.

Er wordt, bijvoorbeeld,  gezegd dat we van de aap afstammen, maar dit wordt bedacht omdat de mensheid het erg voor mogelijk houdt dat we wezens van voortdurende evolutie zijn, wat we niet in ogenschouw nemen is dat dit op dit fysieke niveau niet van toepassing is.

Toch als we bezien dat bij de primaten bepaalde soortgelijke eigenschappen bestaan , is er een moment  waar deze breken en daar vragen we ons af hoe het kan dat de aap mens geworden is. De reden is dat beide soorten gewoon niet verbonden zijn, we zijn er geen afstammelingen van, zoals ze zeggen.

Natuurlijk zijn we zijn broeders en lijken we op elkaar, maar dat is alleen omdat we eenzelfde essentie zijn, we zijn verschillende uitingen van van leven die we als hetzelfde voelen, zoals dat ook  met de rest van de dieren gebeurd.

De verklaring en enige waarheid is dat we allemaal van een zelfde essentie komen die God is en altijd verenigd zullen blijven, zelfs al bevinden we ons op verschillende plekken op  de planeet of in het universum.

Hoe is het proces van de dood? Waar gaan we naartoe?

Met de dood gebeurt hetzelfde als wanneer je naar een onbekend land gaat, waar je niemand kent, je weet niet wat de wetten zijn of hoe je op een bepaalde plaats kunt komen. Je bent daar en je gaat wegwijzers bekijken en volgen om daar te komen waar je naartoe moet.

Dat is wat er gebeurt als je doodgaat, er is niemand die je kan zeggen waar je naartoe moet, er is niemand die je kan zegen wat te doen of hoe je  moet gaan. Waarom? Er zijn veel dingen van invloed, het hangt ervan af  wat je hebt gedaan, er hangt veel af van hoe je leven was. Het zijn net vingerafdrukken, niemand heeft dezelfde, zo zal eenieder iets anders moeten doorstaan wanneer hij zijn lichaam verlaat, ieder zal op een andere manier ervaren  hoe de dingen gaan gebeuren.

Als dat moment komt, ga je aanwijzingen tegenkomen, je zal niet stomverbaasd zijn zonder te weten waar naartoe te gaan. Alles is perfect, alles is op een ideale manier gecreëerd zoals niemand het kan voorbereiden. Het zijn dingen van je hart en van je lichamen, tussen hun van het spirituele.

Het is bij wijze van spreken, alsof, bijvoorbeeld,  een persoon uit Mexico naar Europa zou gaan en gedurende 40 jaar in een ander land zou gaan wonen. Als ze hem dan vertellen ze dat hij terug naar Mexico moet gaan zal hij absoluut weten hoe thuis te komen, hij kent de weg terug, hij zal het voelen, het zal niets nieuws zijn.

In het geval van de dood gebeurt hetzelfde, de persoon die doodgaat zal weten hoe naar dat punt te geraken. Waarom? Omdat hij voor een bepaalde tijd naar de Aarde ging, maar niet op dat niveau, en op dat niveau bestaat geen tijd, je weet precies waar je naartoe moet, wat  je nodig hebt en waar je vandaan kwam.

We hoeven ons geen zorgen te maken over wat we moeten doen of waar we naartoe moeten gaan. Het is ook niet nodig om op een teken van niemand te wachten, het gaan gewoon gebeuren, je weet niet of iemand je gaat ontvangen of niet., het gaat gewoon gebeuren en je zult weten waar je naartoe moet komen.

Hoe het overlijden van een geliefd wezen te boven te komen?

Dat is erg moeilijk, want niemand kan je vertellen hoe het te boven te komen. Hoezo? Omdat woorden je geen troost kunnen geven om de dood en  de scheiding van de energie die in je hart heeft gezeten te verwerken. We moeten doodgewoon onthouden dat de dood niet bestaat.

Helaas bevinden we ons op een planeet waar pijn bestaat, waar de  dingen gebeuren om vele redenen die we niet in de hand hebben. Het beste is te proberen met die persoon verbonden te zijn, met hem te spreken waar hij ook mag zijn,  hem te zeggen hoeveel je van hem houdt en dat  je hem  altijd in je hart zult hebben.  Het is de enige manier waarop  je je beter kunt  voelen, daarnaast, door te  denken dat we nu op een fysiek niveau zijn, maar dat er in werkelijkheid eigenlijk geen grenzen bestaan, dat er geen afstanden zijn, dat de tijd niet bestaat.

Wat kun je doen? Proberen in je hart te voelen wat de realiteit is, voelen dat we veel meer dan een fysiek lichaam zijn, dat er iets is en het overduidelijke voorbeeld hiervan is tijdens de slaap, dan  is het ons andere lichaam dat leeft, degene die probeert alle energie op te nemen, de echte, die het leven aan het fysieke lichaam geeft.

Ja, het fysieke lichaam komt ten einde, het is echter een eierschaal, want uiteindelijk blijven we achter in ons echte lichaam, degene die ons beperkt in de luchtbel die onze wereld is komt ten einde we gaan naar buiten. De waarheid is echter dat we nooit van de door ons geliefde wezens gescheiden worden  omdat de energieën slechts van vorm zijn verandert, ze zijn niet verdwenen.

Liefde is oneindig en oneindig zullen we met hun verenigd zijn,  zelfs als het daar totaal niet op lijkt. Hoewel we onze geliefde wezens niet meer zien, kunnen we ze met ons hart voelen en het beste blijven wensen. Zij zullen ons op ieder moment horen en zullen blij zijn om te weten hoeveel we voor altijd van ze zullen houden.

Wat gebeurt er met bijna dood ervaringen?

Bij diegene die gaat overlijden gebeurt dat omdat hij dit feit al op  zijn pad heeft. Wat er met bijna dood ervaringen  gebeurt  is niet omdat die persoon zich van sterven gered heeft, het is gewoonweg als opstijgen naar een andere dimensie waar personen dingen kunnen zien dat we over het algemeen niet zien, maar dit wil niet zeggen dat ze al dood zijn. Op die momenten kunnen ze ontmoetingen met iemand hebben, zoals met de Meesters, maar ze stappen niet helemaal over de drempel, dat wil zeggen, ze overlijden niet.

Ze verlaten wel hun fysieke lichaam  en ze bewegen en voelen met het astrale lichaam, hiermee kunnen ze hun engel, een of andere Meester, tot zelfs spoken  of personen die al overleden zijn zien. Dit wil echter niet zeggen dat ze daar, boven in het universum,  in de hemel of in de hel zijn. Ze bevinden zich op de hetzelfde niveau, slechts op een hogere frequentie  waardoor ze dingen kunnen zien die ze in het fysieke niet kunnen zien.

Deze ervaringen betekenen niet dat de mensen naar de hemel of naar het  lage astraal gaan, maar gewoon dat ze dingen zien  die ze fysiek normaal gesproken niet waarnemen.

Hoe zorgen we dat kinderen de verbinding met hun wijsheid niet verliezen? Hoe ze te beschermen?

Een van de belangrijke dingen is dat je op deze Aarde je baby in verbinding met de natuur ontvangt, met de vier elementen van de natuur, zoals de kwartskristallen, zodat hij op een wereld komt die totaal verschillend is van de prachtige plaats waar hij vandaan komt.

Zolang baby's zich in de moederlijke buik bevinden,  blijven ze in hun werkelijke wereld, verbonden met het universum. Daarna als dit wezen geboren wordt, zal over het algemeen de plaats van geboorte een van de eerste grootste schokken van energie zijn.

Ten eerste, is het ziekenhuis een plaats vol vibraties, vol zware energieën, en,  over het algemeen is er geen bescherming, geen enkele goede energie zoals die van de vier elementen. Ze worden dus op een plaats ontvangen die een volledig zware energie heeft, wat een energetische schok veroorzaakt,  zij komen immers uit een magische wereld.

Vanaf dat moment verliezen de babies al een deel van hun verbinding, en daar is niks aan te doen. Daarom is het als vader zo belangrijk dat je probeert voor bepaalde details te zorgen op de plaats waar je kind geboren gaat worden. Bijvoorbeeld, door de dokters of het ziekenhuis toestemming te vragen om je  baby ten minste een lichtpuntje te kunnen geven zodat hij niet zijn verbinding niet geheel gaat verliezen

Daarna, als de baby's eenmaal geboren zijn, is het belangrijk ze niet uitsluitend te richten op fysieke dingen, op materiële dingen, maar ze vrij te laten om zelf te kunnen zien wat ze moeten zien, niet zorgen dat ze zich op voorwerpen richten.

Het lijkt bijvoorbeeld alsof baby's altijd dingen aan het observeren zijn, maar dat is eigenlijk niet zo, dat wil zeggen, ze kijken verder, de omgeving, de energie,  de volwassenen echter verplichten ze zich in te stellen op wat zij willen dat ze zien.

Daar beginnen ze hun verbinding te verliezen met dat subtiele deel, ze beginnen meer het fysieke gedeelte te zien en ze verliezen de verbinding met de wijsheid, met het universele, en dat is nogal slecht. (om er meer in te verdiepen raden we aan "Hoe onze kinderen te begeleiden" te lezen).

De sfeer van de huizen is ook belangrijk, dat er liefde is, harmonie, het voorbeeld dat ze van hun ouders krijgen is essentieel.

De moeders hebben erg veel te geven en over te brengen, zoals het geven van veel liefde, en ze te laten toenaderen tot de elementen van de natuur.

Vooral, ze met veel liefde en genegenheid te behandelen,  veel kusjes geven,  knuffelen, ze dingen van liefde laten zien en geven, van energie,  weten dat een knuffel net als een ritueel van energie is. Een kus is een ritueel van energie.

Terwijl je deze voorbeelden van liefde en genegenheid aan je zoon geeft, zorg je er in grotere mate voor dat hij zich met die subtiele frenquenties van liefde verbindt.

Daarentegen, als iemand dit in  mindere mate doet, zullen ze verder van het werkelijke afwijken. Er zijn al zoveel afleidingen die hun de verbinding met hun hart en hun wijsheid kunnen wegnemen, dat we tenminste moeten proberen dat het gezin deze versterkt.

Hoewel velen het, helaas, beginnen te vergeten. Waarom? Vanwege het feit dat ze  op deze planeet zijn, op deze frequentie, dan is het over het algemeen het beste, dat ze bepaalde dingen vergeten, maar dat ze langzaam alles ontdekken en dat ze gaan herverbinden met dat wat ze werkelijk nodig hebben. Dáár moet je ze begeleiden en je zult ze in een harmonische sfeer op moeten voeden.

Daarna kun je, middels meditatie of middels de vier elementen, vragen dat deze energieën je helpen, dat ze je laten voelen hoe te handelen, bijvoorbeeld: “Wat heeft mijn zoon op dit moment nodig? Wat kan ik eraan doen zodat hij  de natuur benadert? Of wat te doen zodat hij zijn essentie niet te verliest?”.Je zult dan een soort aanwijzingen van het universum en van jouw engel ontvangen, die je nog meer zullen begeleiden in de manier om hem te voeden en hem naar zijn echte wijsheid te leiden.

Kan de voeding van kinderen helpen om hun verbinding met hun essentie te houden?

Onder de dingen die we moeten doen of laten, valt dat het de voorkeur heeft ze  geen vlees  te geven als ze klein zijn. We moeten een poosje wachten totdat ze kunnen zeggen wat ze willen.

Door zich op die frequentie van de Aarde te bevinden, en ook als bescherming en  afweer, hebben ze veelal misschien bepaalde voeding met vlees nodig. Maar de kinderen zijn zo wijs dat ze je gaan vertellen wat ze nodig hebben.

Maar het helpt ze erg als we ze geen vlees maar een complete en gezonde voeding, met groenten, fruit, granen en kaas geven,  dit bevordert dat ze dat subtiele deel van hun essentie  ontwikkelen.

Als ze vlees van een of ander dier eten gaat dat invloed hebben en gaat het ze blokkeren, het gaat juist niet alles blokkeren, maar wel een deel van hun wijsheid.

Kinderen mogen vlees eten, de ouders eten immers ook veelal vlees, maar een van de manieren om te zorgen dat het minder invloed op hun spirituele ontwikkeling en verbinding heeft is ze ook natuurlijke dingen te laten eten die ervoor zorgen dat de baby zo het effect van de zware energie van vlees kan indammen.

Als we een "déjà vu" voelen, komt dat  omdat we de toekomst zien?  Is dat mogelijk?

Ja, omdat onze engelen onze gidsen zijn en ze proberen te voorkomen dat ons iets kan gebeuren. Voordat we de dingen doen, weet ons innerlijk wezen al  hoe we gaan handelen.

Onze engelen ontvangen de boodschap over wat we van plan zijn. Hoewel wij er ons niet van bewustzijn, is onze essentie de dag van morgen aan het plannen.

Hierdoor kan jouw engel zien wat je gaat doen en wat er gaat gebeuren aan de hand van wat  zich om je heen bevindt  en voorkomt hij dat wat jou kan schaden. Als er een of ander  gevaar dreigt probeert hij je  waarschuwen. Hij meldt het je het onmiddellijk en je voelt dat iets niet moet doen of  je voelt dat je het al gedroomd hebt. Op een of andere manier hij behoedt hij jij merkt het.

Bovendien, kun je door middel van dromen die je je herinnert weten wat  aankondigingen zijn van een mogelijke realiteit. Over het algemeen moeten we met  levendige dromen erg behoedzaam zijn want het kunnen waarschuwingen zijn of een belangrijke boodschap voor de toekomst kunnen bevatten.

Wanneer overdag  het genoemde “déjà vu” voelen, wat wil zeggen “dit heb ik al beleefd of gedroomd”, moeten we erg alert op dat wat ons omringt. Onze engel en God willen dat we iets inzien omdat er misschien een belangrijk feit voor ons leven gaat plaatsvinden  of een of andere gevaarlijke gebeurtenis.

Een andere mogelijkheid is dat ze ons misschien willen laten weten dat we iemand moeten helpen of dat we op dat moment iets bijzonders moeten doen.

Hoe valse Meesters, of diegenen die ons manipuleren met  spiritualiteit, te onderscheiden?

Het beste is je hart, hij is de enige die je kan zeggen: “Deze persoon kan je beschadigen”.

Ik waag het niet te zeggen wie slecht is of goed, omdat  respect boven alles gaat. Maar ik kan wel zeggen dat er veel mensen zijn die beweren met Meesters praten,  de meerderheid liegt echter.

Van de 100% die dat beweert, is 99% vals, het zijn personen die wezens of overleden personen aan het kanaliseren zijn en  deze als Meesters doen voorkomen.

Het trieste is dat wij argelozen ons hart voor hun openen, het zijn echter wezens die ons niet gaan helpen, in tegendeel zelfs.

Bijvoorbeeld, enkelen die zich als bezitters van de waarheid presenteren, zoals de astrologen op de televisie voorbijkomen, zijn personen die leegtes in hun leven proberen op te vullen door mensen naar zich toe te trekken, maar wat ze doen is de  energie afnemen van diegenen die in ze geloven.

Dit komt omdat als iemand naar je luistert hij zijn geloof, zijn wil, zijn hart geeft,  en als deze persoon dit bemachtigt  zal hij er zijn voordeel mee doen voor zijn eigen welzijn.

Een valse Meester van een echte onderscheiden leerde ik na me daar twee jaar op te richten , eerst moest ik immers weten wat een Meester wel of niet doet.

In die periode vertelde Meester Nintancito me hoe gevaarlijk zich te vergissen en een wezen van licht met een entiteit verwarren. Nog hiervoor, was het eerste wat ik tegen hem zei: “en bent jij geen hersenschim?!”

Hij antwoordde me: “Wat goed dat je me dat vraagt! Als je dit niet had gedaan was ik niet met jou  doorgegaan. Kijk naar wat je hart je zegt. Hij is wijs, hij is het die gaat onderscheiden wie wie een Meester is en wie niet”.

Daarna moest ik een oefening doen.

Op een dag ging ik met Nintancito naar een erg mooie plek hij zei: “Kom, er komt straks een Meester die je dingen over energie gaat leren en hij is heilig. Hij staat in verbinding met de natuur en heeft veel mensen geholpen. Je moet je voorbereiden om hem te ontvangen”.

Toen kwam de uitgenodigde Meester en bleven ze  met zijn tweeën  een tijdje praten. Echter vanaf het moment dat ik hem zag voelde ik iets verschrikkelijks. Iets raars dat ik niet uit kon leggen, ik dacht: “Wat is er aan de hand, waarom voel ik me zo?”.

Toen kwam Nintancito en vroeg me of ik klaar voor de lering was,  ik antwoordde hem dat ik dat was.

"Zeker?", vroeg me hij nogmaals.

"Neee!, ik ben bang, ik weet niet wat ik voel ", antwoordde ik hem.

"Maar, ¿waar ben je bang voor?", troostte hij me. "Wees dapper, vertel me waar je bang voor bent”.

"Nou, ik ben bang voor die Meester", antwoordde ik.

"Voor de heilige Meester waarover ik je vertelde?!", vroeg hij. Ik bevestigde dat dat zo was, dat ik me niet op mijn gemak voelde.

Hij antwoordde me “Oh, laat me hem dat vertellen, dat moet hij  weten!”. Hij ging naar de andere Meester toe en zei “Niks aan te doen, 'Meester', ze hebben je ontdekt!”.

Op dat moment had het andere wezen niet meer het uiterlijk van een Meester, hij  veranderde  in een verschrikkelijk ding, als een schaduw en hij droop af. Ik stond  verstijfd en Nintancito zei tegen me:

"Het spijt me, Ik moest deze  test doen. Ik moest zien dat je echt met je hart aan het voelen was wat er aan de hand  was en dat je er al klaar voor was om een valse Meester te identificeren".

Op deze manier ben ik erachter gekomen dat het hart werkelijk de gids is en dat het niet uitmaakt of ze ons zeggen dat de persoon die we voor ons staat een wezen van licht is. Als onze innerlijk wezen onrustig is, is het het beste bescherming aan onze engel te vragen en zo snel mogelijk van de plek weg te gaan.

Ik wil in directe verbinding staan met God staan, hoe doe ik dat?

God heeft ons zoveel dingen gegeven daarin te slagen en vertoont Zichzelf overal! De dichtstbijzijnde manier om bij God te zijn is hem altijd te bedanken en te  waarderen wat je om je heen hebt.

Als je een appartement hebt zou je dat moeten waarderen omdat het er is dankzij God, De energie die Hij is is aanwezig. Als je, bijvoorbeeld, denkt dat het praten met je appartement onzin is, dan is dat niet zo,  vanaf dat  moment ben immers  in verbinding met God,  je bent de dankbaarheid die je in je hebt aan het ontwikkelen. God was daar  al  voordat je hem sprak, maar door te waarderen wat je hebt breng je werkelijk die verbinding tot stand.

Als je alles wat je omringt leert waarderen sta je in maximale verbinding met God.

 

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up