You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

 

Dagelijkse Wijsheid

Sinds de oudheid hebben we gezien hoe onze voorouders probeerden stukjes van de genoemde kostbare metalen mee te nemen, zoals zilver en goud. Tegenwoordig wordt dit thema op een verdraaide manier  weergegeven, er wordt immers uitgelegd dat ze slechts  sierwerk waren. De werkelijkheid is echter anders. Elke metaal heeft een unieke energie die juist verbinding heeft met iets fraais.

Zilver, bijvoorbeeld, houdt verband met witte energie,  met die van het universum die alle kleuren en het licht bevat. Dit verandert het in een ideaal materiaal om alle energieën van je lichaam te genereren. Bovendien,  genereert het een erg speciale energie die verband  houdt met de kracht die helpt het negatieve te bestrijden. Deze brengt licht waar het duister is. Daarom kunnen onze sieraden van zilver, als we ze programmeren,  prima als bescherming dienen. (We kunnen ook zien hoe ons huis te beschermen met dit metaal in het onderwerp "De energie van huizen").

Het is geen toeval dat in enkele bovennatuurlijke verhalen van schepsels zoals de weerwolf aangegeven wordt dat  er een kogel nodig is om hem dood maken, maar dat dit alleen zal werken deze  van zilver is.

Op zijn beurt vertegenwoordigt goud de hoogverheven energie, van God, maar helaas wordt dit metaal al met het negatieve in verband gebracht want zo heeft de gemeenschap het geclassificeerd. Op een of andere manier, kun je het ook programmeren om het op je lichaam en energie in te laten werken.

Het proosten wordt altijd gedaan voor een of ander feestelijk motief, maar eigenlijk omvat dit schijnbaar onbeduidende klinken van wijnglazen of drinkglazen iets diepgaanders dat belangrijk is te leren kennen.

Alles begint bij de drank waarmee je gaat proosten. In de oudheid was het de gewoonte de dranken te programmeren, want ze wisten dat omdat het over een vloeistof ging (die het element water bevat) waarmee ze een erg sterke energie konden activeren. Hierbij begint het ritueel,  dat doorgaat met de formulering van onze wensen. Dit zijn manieren om bescherming en  kracht te vragen  en bovendien om te benadrukken  wat er te vieren valt.

Met het feit al dat je wilt dat iets door God beschermt wordt en dat het tot stand komt dankzij de macht van de vier elementen, daarmee activeer je jouw wijnglas al en genereer je een boel vibraties die de vloeistof verder programmeren.

Bovendien, zorgt dit speciale moment ervoor dat er een openstelling van je energetische of astrale lichaam naar het universum geformeerd wordt, de weg die je beschermt als je het wijnglas drinkt. Op dat moment wordt het verzegeld met je fysieke lichaam en de energie naar de verbinding die je met het universum gemaakt hebt. Op deze manier zul je de hele tijd in die vibratie zitten die ontstaat door de niet zo eenvoudige daad van het klinken van de wijnglazen… proost!

Voelen dat de hond de beste vriend van de mens is komt niet omdat men tegen de mens is, maar omdat we de buitengewone natuur van deze trouwe maten waarnemen die we meer als familieleden zien dan als mascotte.

De reden is dat de honden een sterke en fraaie energie hebben die hun vanouds onze echte bewakers hebben laten zijn. Sinds de oudheid hebben ze een onmisbare  en bepalende rol voor de mensen gehad, zoals dat in sommige kunstwerken zoals geschriften, beeldhouwkunst en schilderkunst, te zien is.

Honden zijn de beschermers van de tempels van wijsheid geweest en zijn dat nog steeds, zowel van die in deze dimensie, als die in andere, dankzij hun kracht, trouw, energie en hun verbinding met mensen.

Zij weten wat we willen, ze hebben de aanleg om naar onze gevoelens te luisteren, die verband houden met onze gedachten, en ze voelen zich voldaan om onze onvoorwaardelijke vrienden te zijn.

Het is zo sterk het totale wederzijdse begrip dat ze veroorzaken, dat ze in staat kunnen zijn binnen onze energetische velden te komen en elk ding waar te nemen dat ons schade zou kunnen berokkenen. Bovendien, helpen ze om onze energie in balans te houden, ze vernemen met hun reukzin de verschillende niveaus en ze voelen het als er onbalans is of dat er iets bijgesteld moet worden.

Wat ze dan doen is ons likken, ons ruiken of dichtbij ons zijn, want zo gebruiken ze een brug om ons te kunnen helpen om elk probleem te overwinnen zowel astraal als fysiek, zelfs als dit betekent dat hij zijn eigen leven en energie moet opofferen.

We zouden kunnen denken dat veel diertjes ook deze eigenschappen kunnen verzamelen, maar het is belangrijk te benadrukken dat het honden in het bijzonder zijn die zich op een meer perfecte manier aan de manier van leven van de mensen aanpassen, zowel op fysiek niveau als  energetisch en astraal.

Hoewel als we opgroeien voor velen van ons het idee de verjaardag met een taart te vieren kinderachtig zal gaan lijken, is het belangrijk dat het gedaan wordt omdat het in werkelijkheid als een antenne van energie werkt. Wat we doen als we de taart of het gebak in het midden van de tafel zetten is een offer aan de sterren brengen, aan het universum. Daar wordt de energie opgevangen die ons van dienst is als kanaal dat ons de energie van God en de planeten die ons regeren overbrengt.

De traditie van de taart begon eeuwen geleden met inachtneming van de lering die ging over een kanaal om zegeningen te ontvangen, dit veranderde echter na verloop van tijd  totdat slechts het idee overbleef dat  het niet meer was dan zomaar een element van feestviering.

Maar in werkelijkheid heeft diezelfde ronde vorm van de taart zijn betekenis, het refereert immers aan het universum, aan het leven.  Wat smaken en kleuren betreft, deze zijn onderdeel van het ritueel en helpen dat het als het ingenomen wordt in het brood van God verandert. Het is alsof je de zegening van God binnen krijgt.

Het element vuur dat we met kaarsjes opzetten, vertegenwoordigt ons hart, wat we willen bereiken. Daarom bestaat de gewoonte om een wens te formulieren wanneer we blazen,   het is immers een sterke opdracht die van God gevraagd wordt, en op het moment van uitblazen wordt de weg verzegeld en  de petitie naar het universum gestuurd.

Het is belangrijk de taart met onze geliefde wezens te verdelen omdat het een manier is om jouw energie te geven, van het heilige dat in je leeft. Bovendien, zullen jouw gasten, zonder het te weten, je gaan helpen om alles wat je gevraagd hebt te bereiken, ze zijn een soort of handlangers. Maar zij zullen ook hun gesneden stukken harmonie, rijkdom en genot, meenemen die een taart schenkt met dank aan de energie die het hele universum er instopt.

Het beste is dat we niet slechts op verjaardagen van een taart kunnen genieten, want elke taart die op een feest gebruikt wordt, bijvoorbeeld, het doopsel, bruiloft, promotie, enzovoort, vervult deze taken.

"Ik klop af”, zeggen we wanneer iemand iets oppert dat we niet leuk vinden en waarvan we wensen dat het niet gebeurt, en hoewel het als puur bijgeloof klinkt, heeft het zijn basis in de werkelijkheid. Door het simpele feit op hout af te kloppen en drie klopjes te geven zullen we bereiken dat die slechte wens of dat slechte voorteken tenietgedaan wordt. Hout is een zeer sterk levend wezen dat de macht heeft om op een of andere manier de slechte energie die  in orale vorm gestuurd  wordt te absorberen.

Wanneer iemand iets negatief beveelt, kunnen we op hout afkloppen, waardoor drie energieën bevrijdt zullen worden op verschillende frequenties te niet doen wat er gestuurd is en wat schadelijk had kunnen zijn.

Waarom brengt het breken  van een spiegel ongeluk? Omdat ze als we ons er ook maar één  enkele keer in weerspiegeld hebben, al een deel van onze energie geabsorbeerd hebben, als ze dan breken beschadigen ze ons. En het is nog slechter  als we er  weer in kijken als het al gebroken is. Het beste zal zijn om het met een kwartskristal of een steen in water doen. Gedurende zeven dagen zul je het zo moeten laten en daarna alles ver van huis weggooien. Als je dat doet moet je zeggen dat daarmee al het slechte weggaat en dat jij al jouw energie al hebt hersteld.

Over het algemeen zijn spiegels geen voorwerpen die we in ons huis zouden moeten hebben, want ze zorgen ervoor dat de negatieve energie verdrievoudigt, dus als er ruzie is, zullen de personen zich drie keer zo geïrriteerd voelen, hetzelfde als ze ziek of depressief zijn. Daarom is het niet raadzaam ze te in ons huis hebben.

De meubels in huis zouden vrij van de muur moeten staan  om de energie te kunnen laten stromen en zo  geen onbalans te veroorzaken die ons energetische lichaam treft. Als we naar een restaurant gaan en we zien dat iets tegen de muur staat, zouden we het daarom moeten verschuiven zodat het ons niet kan raken.

De schimmels of het schimmelige dat in ons huis verschijnt zijn wegen naar al het negatieve van de Aarde, op deze wijze kunnen ze in je huis komen. Ze moeten daarom verwijdert worden zodra ze verschijnen.

Het is erg belangrijk dat het bestek om vlees te eten gescheiden wordt van dat voor andere dingen, zoals salades,  graanproducten, soepen, enz., de reden is dat de energie van vlees sterk bewaard wordt in wat het aanraakt, dus al eet je het niet, als je een vork gebruikt waar een dag eerder vlees mee gegeten is, dan is het net alsof het ingenomen wordt.

Het is niet goed groenten of fruit in je koelkast te laten bederven omdat het om een leven gaat dat zijn missie niet kon vervullen. De evolutie ervan wordt bereikt als iemand het eet. Daarom is het beter het in te nemen als men weet dat het snel niet meer te gebruiken zal zijn.

Met dieren gebeurt dit niet, want zij hebben een bepaalde periode van leven die eindigt als ze op een natuurlijke manier dood gaan, maar door ze te slachten wordt een deel van het leven dat hun toekomt afgebroken, zoals dat met mensen gebeurt. Groenten en fruit daarentegen gaan niet langer mee dan een maand nadat ze gekweekt zijn.

Als we een grondige schoonmaak in ons huis willen doen is het aan te bevelen onze beschermengel op te roepen om ons bij te staan en een soort speciale reiniging te doen die wij misschien alleen niet zouden kunnen doen, want hij zal elementen van een  ander energetisch niveau verwijderen.

Waarom is het goed in onze huizen eten aan de vogels te geven? Het is erg positief voor ons huis voer voor de de vogeltjes neer te zetten, omdat je hiermee een deel van je materie geeft ten behoeve van de natuur en zij betalen je terug met gezang en met een speciale energie die je materiële rijkdom doet toekomen.

Als we een straat oversteken zouden we onze beschermengel om bescherming moeten vragen, het zijn immers plaatsen vol van erg zware energie. We zouden de kosmos moeten vragen dat hij ons omringt zodat ons niks gebeurt, en dat ons lichaam niet door die energie vervuilt wordt.

Sinds de oudheid worden er zuilen, beeldhouwwerken of figuren van steen, ijzer, marmer, enz, in tuinen geplaatst. De verklaring hiervoor is dat ze als ontvangst antennes van energie werken. Een fontein buiten ons huis plaatsen zal ons ook helpen om alle energie van ons huis te verdelen.

Figuren van dieren in een verdedigende houding, zoals leeuwen of adelaars, vertegenwoordigen het gevecht, wat oproept tot strijd. Hiervoor werden eeuwen geleden de ingangen van de vestigingen en kastelen gebruikt, er werd immers tot geweld opgeroepen omdat het onderdeel van het dagelijkse gebruik was in die tijd. Maar tegenwoordig is het niet aan te bevelen dit soort sierstukken in onze huizen te plaatsen, wat we immers zeker niet willen is dat er energieën komen om een onenigheid te beginnen.

Als we een persoon met de hand begroeten wordt er een uitwisseling van energie opgewekt die in sommige gevallen nuttig kan zijn, bijvoorbeeld als we naar de dokter gaan, want als we hem het hand geven kan hij (zij het onbewust)  op een ander niveau precies dat waarnemen wat we nodig hebben om te herstellen.

Veel mensen zijn gewend met enkele van hun eigendommen zoals zijn auto´s te praten en dat is geen verkeerde handelswijze, alle dingen vibreren omdat ze energie hebben, hierdoor is met mogelijk een directe communicatie met  ze aan te gaan.

Op het moment dat we onze voeding innemen is het beter dat met de handen of met bestek van materialen als metaal of, nog veel beter,  van hout, te doen want alles wat in contact met het eten komt  staat een deel van zijn energie af.

Gebeden dienen vanuit het Hart gedaan te worden zodat we middels deze gebeden de Liefde voor God  en voor alles wat ons omringt kunnen activeren, beleven en voelen, bovendien zal deze energie zo komen waar het op dat moment nodig is.

Het luisteren naar het gezang van vogels blijkt plezierig, een van de redenen is dat, al lijkt het dat het slechts om een geluid gaat is, deze vogels geven ons echter boodschappen van liefde die ons hart raken als we erin slagen de taal  te ontcijferen.

Het dagelijkse bad is een daad van spirituele reiniging, want behalve dat het ons microben fysiek reinigt, maakt het het ook vrij van energieën en emoties die gedurende de slaap losgelaten worden.

Herinner dat het koken van je eigen voeding geheel een ritueel is, waardoor het eten niet alleen je lichaam, maar ook je ziel voedt. Hierdoor is het niet vreemd te horen iedereen gek is op het eten thuis,  wat het ons geeft gaat immers verder dan het vullen van onze maag.

Het applaus is eigenlijk wel “de voeding van de artiest”,  met het klappen van onze handen stralen we een speciale energie uit die vanuit de handpalmen naar de spelers van een schouwspel gestuurd wordt.

Mediteren is niet slechts het  urenlang zitten en de geest leegmaken, een werkelijke meditatie is vertaald zich in al onze daden in ons leven; De werkelijke meditatie begint als we wakker worden en zet zich voor in onze verdere daden.

Op een moment van gevaar kun je herhalen: “God, God, God”.

Het is belangrijk om het matras van  het bed waarop we slapen van tijd tot tijd om te draaien, vooral wanneer we voelen dat het erg beladen met energie is.


Handen zijn iets heiligs, er gaat een zuivere energie vanuit, waardoor elke ding dat ze doen iets voortreffelijks zal zijn.  Daar wordt bijvoorbeeld het idee geboren om cadeau’s te verpakken, je stopt hier immers een deel van jezelf in om het aan de ontvanger van het cadeau te geven.

Voordat we iets negatiefs zeggen of doen moeten we het vervangen door iets  dat positief is, dit is de methode om te veranderen en te verbeteren.

Als we naar bed gaan zouden we  moeten overdenken wat we gedurende de dag hebben gedaan en ons afvragen “Ben ik gelukkig geweest?”. Dit zal ons ertoe brengen iedere dag iets te doen dat ons  “ja” laat antwoorden aan het einde van de dag.

 Deze sectie zal voortdurend bewerkt worden, maar we zouden graag van je willen weten waarover je ons graag ziet publiceren,  teken dus ons Gastenboek en vertel het ons!

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up