You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

2011

 

2011: Een Nieuwe Uitdaging…


Kleine veranderingen kunnen onvoorstelbare wegen van persoonlijk en wereldwijd welzijn openen. Het is tijd om deze bewustwording die ons naar de verandering van de wereld zal leiden te uitten


Vanaf de eerste dag van dit jaar 2011 hebben wij nieuwe uitdagingen gevonden voor ons leven en onze omgeving. Uitdagingen die ons worden opgelegd door het leven zelf, die allemaal verbonden zijn aan de volledige en voor de mensheid noodzakelijke verandering. Zoals we al weten, zit onze planeet nu vol conflicten, van landen in oorlog, landen waar men honger lijdt en die gebukt gaan onder onrecht en terreur, gebieden op onze Aarde worden verwoest door ‘natuurlijke’ verschijnselen, steeds onaanvaardbaarder geweld en zo door zou ik door kunnen blijven gaan…

De uitdaging waar het leven ons in deze nieuwe cyclus voor stelt is een uitdaging van verandering en van bewustwording die in het hart begint en die wij, hopelijk, allemaal op de vereiste schaal zullen kunnen begrijpen. De toekomst van ons leven hangt af van en begint in ons heden, het enige tastbare en echte is wat vandaag allemaal beleven. Onze houding en dagelijkse handelingen, onze emoties en gevoelens zullen in de toekomst worden gematerialiseerd. Vandaar het belang om het heden op de best mogelijk manier te LEVEN, en te proberen om onszelf en anderen te helpen; worstelen om erin te slagen om onze banen, hobby’s en onze tijdverdrijven gevuld zijn met de energie van vreugde, met de tevredenheid om de dingen goed te doen en voor het goede.

Dat beetje extra bewustzijn in onze dagelijkse taken kan een ongelooflijk groot verschil maken voor het leven van een ieder. Het ons realiseren of onze acties gericht zijn op het algemeen welzijn, op het welzijn van iemand anders, beoordelen of onze acties de omgeving gaat beschadigen of  zal helpen… Door slechts de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse leven te nemen, zullen we erkennen wat het is om ten volle en in wijsheid leven, en dat is de ware kennis die de mensheid vandaag zo nodig heeft. Dit is wat ons zal vervullen met een andere energie, met een andere expressie die onze perceptie zal veranderen zaken en van onze bestaan.

Het zijn hele kleine veranderingen dat desondanks onvoorstelbare wegen van persoonlijk en wereldwijd welzijn kunnen openen. Door slechts de simpele erkenning dat we de het gemeenschappelijk goede willen, door slechts de wens dat onze daden naar die weg leiden geven wij al een andere betekenis, een betekenis van liefde en vrede. Dit zullen we allemaal moeten begrijpen dit jaar: zolang we een ongelijke, gewelddadige en onrechtvaardige beschaving blijven creëren, zullen we een zwakke wereld en maatschappij bouwen, een zieke wereld die op elk moment richting haar eigen vernietiging kan instorten. De fundamenten waarop we hebben gebouwd worden steeds zwakker en nog slechter vanwege de daden van ons mensen die steeds meer op vernietiging gericht zijn, en wel dermate dat datgene wat ons draagt dat niet langer zal doen. Vandaar de noodzaak om ons allemaal in liefde te verenigen, om ervoor te zorgen dat we door onze daden ons eigen leven kunnen verbeteren en daarmee ook onze omgeving.

We leven ondergedompeld in een leugen
We zijn op het juiste moment om een verandering te bewerkstelligen die transcendentie kan hebben, een verandering dat ons heden beïnvloed  om zo een toekomst van liefde na te kunnen streven. De trots van velen ten opzichte van alles wat verbonden is met liefde en wijsheid heeft ons slechts laten geloven in een onwerkelijke wereld, in een wereld waar materialisme en oppervlakkigheid de boventoon voeren; waar de absurde controle van de massa’s heeft geleid tot wrede en bloedige oorlogen, waar wetenschap en technologie zich hebben verenigd voor een versnelde vernietiging van de natuur, en een eindeloos aantal die ons in het gevaar hebben gebracht, waarin we ons vandaag als mensheid bevinden.

 

Het egoïsme van de vertegenwoordigers van de wetenschap, regeringen en religies heeft hen ertoe gebracht om waardevolle informatie uit onze relatie met de Kosmos te verbergen, en te proberen ons in de duisternis van een oneindig, maar donker, universum te dompelen, onbewoond en onherbergzaam. Dat ondanks dat onze voorouderlijke culturen bewijsmateriaal en legaten over de gemeenschap met het Oneindige en onze nauwe relatie met elke ster en met elk sterrenbeeld, erfenis van een mooie werkelijkheid die door de arrogantie van enkelen is misvormd. Nu dat we steeds dichter van de oneindige waarheid komen hebben onze regeringen en instellingen meer informatie vrijgegeven over deze kosmische werkelijkheid. Ze weten dat de tijden een verandering aankondigen, ze weten dat ons Universum niet genegeerd wil blijven evenmin als onze universele broeders die ons in evolutie overtreffen. Ze weten dat we een wereldwijde verandering nodig hebben, een verandering van bewustzijn die ons richting liefde en harmonie leidt. Want die harmonie dat in de Kosmos leeft zou deel van onze planeet uit moeten maken, wij maken immers ook deel uit van het Universum.


Die verandering dient plaats te vinden vóór het ontwaken van onze grootste ster, De Zon, gegeven het feit dat deze veel vernietiging kan achterlaten op onze planeet. Dit alles vanwege de manier waarop we de Aarde venijnig hebben aangevallen, zijn eigen evolutie in het Universum is gestopt en het heeft haar kracht laten verliezen in haar eigen energie, wat uiteindelijk een verzwakking veroorzaakt van haar beschermende schild. Het gevolg is dat het  magnetische veld dermate is verminderd  dat de natuurlijke en cyclische effecten van de Zon een bad van zuiverheid zullen vertegenwoordigen die de meest destructieve ziektekiemen (in dit geval de mens) zullen verwijderen, zodat de natuur van kracht en harmonie door kan blijven gaan,  dat is immers de perfecte essentie van het Universum.
 


 

De roep van de sterren
Dat is de reden waarom vandaag, als we steeds meer dichter bij dat moeilijke moment komen, onze universele broeders proberen om ons weer naar de hemel te laten kijken, om de perfecte harmonie die in de harten van ons allemaal schuilt te herinneren, wij zijn immers allemaal de perfecte schepping, ondanks dat de vervreemding van onze soort steeds groter is. Het erkennen vans onze ware essentie wordt steeds belangrijker, daarom vraagt het Universum tegenwoordig om onze aandacht, en zal dat ook gedurende het komende jaar blijven doen. De taak voor ieder van ons zal zijn  aandacht schenken aan die oproep van de sterren die slechts proberen om ons te laten erkennen dat de werkelijkheid niet schuilt in wat eenieder materieel heeft,  in wat de maatschappij ons heeft verkocht als belangrijk, want waar het werkelijk om gaat is om gelukkig te leven, in liefde en harmonie met het Universum, waar we allemaal kinderen zijn…

 

De wanhopige oproepen en waarschuwingen van de wetenschappers uit de hele wereld over de mogelijkheid van een ontmoeting met bewoners van andere planeten, waarin ze proberen om angst en minachting voor dit soort kwesties te veroorzaken, is slechts  een berekenende manipulatie om ons in de onwetendheid te laten zodat de enige bron van kennis dat is wat zij ons voorstellen.  De angst om de uitgeoefende controle over de maatschappijen te verliezen, heeft ze ertoe gebracht om deze wanhopige maatregelen te nemen. Als je vroeger in staat was om te zeggen dat de mogelijkheid van leven in andere planeten denkbaar was, zorgden zij er zelf voor om jouw verklaringen als belachelijk en fantasievol af te doen, en ze verwijderen elk vorm van geloofvaardigheid van deze beweringen door de hoon en de uitsluiting van door de gesloten wetenschappelijke gemeenschap. Maar nu dat steeds meer onafhankelijke astronomen zijn, met meer ogen gericht op onze Kosmos, evenals meer vertoningen van kosmische bezoekers, is de zogenaamde “absurde mogelijkheid” veranderd naar een “zeer hoge waarschijnlijkheid dat het leven bestaat, maar dan lijkend op het onze, zodat de gevaren van een invasie en controle door die externe beschavingen hoog zijn”, dit betekent opnieuw elke poging om de communicatie met andere beschavingen te manipuleren.


Iedereen is vrij om te denken en te voelen in wat velen noemen “vrije wil”, dus mijn wens is niet dat jullie geloven in het bestaan van UFO’s of buitenaardse wezens. Het enige wat ik probeer is dat ieder van ons in staat is om ons tot de hemel te wenden en ons leven te kunnen analyseren door het heden dat we dagelijks leven, proberen te begrijpen wat de afstand is tussen ons en “die schoonheid” om te kunnen voelen wat het doel van ons bestaan is en hoezeer we worstelen om het harmonisch en gelukkig te maken.

 


 

Laten we onze energie voor de verandering inbrengen 

Daarom is dit, vanwege de gebeurtenissen die gaan komen zeer veelbetekenende nieuwe jaar, het perfecte jaar om ons voor te bereiden op de verandering van het jaar 2012. We kunnen deze kans niet laten schieten om op een dusdanig niveau liefde en harmonie te creëren zodat we de intenties kunnen veranderen van diegenen in de duisternis van de haat en de onverschilligheid bevinden. Zelfs al klinkt het sprookjesachtig, het is mogelijk, als we allemaal de grootste kracht die bestaat verenigen, de kracht van de liefde. Het aandragen van onze energie van verandering zal een actie zijn die veel meer zal verenigen en die de kracht zal genereren die deze planeet nodig heeft.

Ik hoop dat dit een vonkje zal zijn om een klein licht in de harten van ieder aan zal steken dat de weg van het hart dat wij allemaal hebben kan belichten. Dat dit licht geactiveerd wordt in onze worsteling om meer over ieder van ons te weten te komen zodat de onwetendheid plaats maakt voor de wijsheid die ons zal helpen om ons te verenigen met onze werkelijkheid van Liefde en Harmonie met onze omgeving en met het oneindige en fraaie Universum…

Alvorens af te sluiten, wil ik iedereen diep bedanken voor alle steun die ik gedurende laatste jaren van jullie, onze trouwe vrienden en metgezellen van het hart, heb gekregen.

Nogmaals dank aan iedereen en voor het met alle liefde van onze harten vechten voor een betere wereld!
 

Flora Rocha

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wijsheid Van Het Hart Stichting

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up