You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Wat is er aan de hand in de were

Het panorama dat we zien is erg triest en ontmoedigend, maar het is zover gekomen omdat we vergeten hebben dat in ons de elementen huizen die ons de controle zullen geven: de wijsheid en de liefde

Gedurende deze eerste maanden van het jaar hebben we geleden onder een aantal onfortuinlijke gebeurtenissen die de wereld op zijn kop hebben gezet en anderen die slechts opschudding hebben veroorzaakt in de landen of steden waar ze plaatsvinden. Niettemin hebben alle bewoners van deze planeet in relatie tot het moment waarop we ons bevinden wel iets gevoeld dat een beetje anders en een beetje griezelig is… In werkelijkheid zijn de trieste beelden van intensieve pijn, leed en vrees in Haïti en –jammer genoeg- nu weer in Chili, de zuiverste voorbeelden geweest van de instabiliteit waarin wij , alle bewoners van deze Aarde, zich bevinden…

Er bestaan zeker veel vragen waarop veel antwoorden mogelijk zouden kunnen zijn. De meeste voorkomende hiervan is ¨Waarom is dit aan het gebeuren?¨  De antwoorden hierop zijn zeer verschillend. Sommigen wijzen op complottheorieën waarvan de sterkste het gebruik van de HAARP technologie is  gecreëerd –zoals verondersteld- voor de bestudering van de ionosfeer, wat voor anderen in werkelijkheid een technologie is om het klimaat te veranderen en verschillenden elementen te manipuleren, gemaakt om in een machtig wapen massale vernietiging om te zetten. Al deze beschuldigingen hebben betrekking op verschillende machtige naties waarvan de intentie zou zijn andere landen instabiel maken en daarover controle te hebben ten bate van hun eigen macht over de Aarde…

Andere theorieën zijn de uitvoering van de Maya voorspelling van “het einde van de wereld in het jaar 2012”, en onder nog velen anderen de opwarming van de aarde en de gewone natuurlijke cyclus van de Aarde…

Zonder twijfel, zullen we wat er werkelijk aan de hand is nooit te weten komen of, -misschien- nu nog niet, niettemin, is het dringende noodzaak in ons leven stil te staan bij de vraag wat wij kinderen van de Aarde aan het beleven zijn.

 

Het belang van respect

Geweld, haat, vrees, rampen, depressie, de onevenwichtige toestand van de economie, de ziekten die wereldwijd voorkomen en niet meer slechts op regionaal niveau. De onbalans heeft zich verspreid naar alle landen en alle steden, rijk of arm. De onzekerheid slaat over het algemeen iedere dag toe en wij mensen hebben moeten leren om ons nog meer in onze eigen wereld op te sluiten uit vrees voor een aanval, bedreiging of ontvoering en nu proberen we ons aan te passen om te leven met de angst voor “natuurrampen”…

Het panorama dat we kunnen zien is erg triest en ontmoedigend,  dit is echter zover gekomen omdat we vergeten zijn dat in ons de macht en de controle schuilt over de dingen die ons nu martelen. Beetje bij beetje hebben we uit handen gegeven aan iets wat we niet kennen, wat ervoor zorgt dat wij ons langzaam volledig zwak en machteloos voelen in dit soort situaties.

Het is waar dat veel zaken buiten de controle van de mens vallen, maar het is ook waar dat veel waaraan we nu lijden voor een  groot deel te wijten is aan onachtzaamheid en de vervreemding van wat zich werkelijk in onze binnenste bevindt,  de kracht van de wijsheid en de liefde. Het zijn die twee elementen die ons opnieuw in licht en harmonie zullen leiden op het pad van het respect voor alles wat ons omringt.

Maar terwijl dit gebeurt, zonder de voeding van liefde en wijsheid, zal het respect blijven verdwijnen zoals dit al gebeurd is onder de huidige mensheid, die dag in dag uit laat zien dat het dat woord en die  daad heeft veranderd in een voorstelling van iets wat wij helaas van generatie op generatie verloren zijn geraakt.

Wij realiseren ons niet dat het grootste deel van onze problemen schuilt in het steeds evidentere gebrek aan respect voor de elementen van de natuur en tussen mensen zelf. Dit heeft ons geleid tot een leven wereld parallel aan de werkelijkheid, een wereld die wij als kinderen van deze Aarde verdienen en die we bijna in een mythe hebben laten veranderen.

Wij kunnen nog steeds luisteren naar enkele stemmen die op een beter moment geleefd hebben dan het huidige. Die stemmen vertellen ons over een wereld waar je met je gezin kon genieten van een dag in de natuur zonder de vrees om een lijk te vinden of dat je van boottochtje kon genieten zonder de angst om op zee aangevallen te worden door piraten die slechts in verhalen bestonden; een wereld waarin je nog kon vertrouwen op je buren of op een onbekende.

Die wereld kan ons vandaag de dag bijna fabuleus lijken als we het beoordelen op basis van wat we op dit moment beleven, waarin we niet in staat zijn om van de eenvoudigste dingen in het leven te genieten zonder daarbij een bepaalde voorzichtigheid te hebben die steeds meer lijkt op angst.

Ik weet dat dit kan allemaal nog verdrietiger en deprimerender klinkt maar, geloof mij, dat is niet mijn intentie. Integendeel, ik probeer er slechts voor te zorgen dat we ALLEMAAL in staat zijn om ons op een duidelijke manier te realiseren wat we nu beleven, want terwijl we leven zijn we aan het sterven omdat we langzaam gestopt zijn met het genieten van de essentie van het leven.

 

Het ergste is wachten zonder iets te doen

Het verlangen dat zaken zichzelf oplossen is de slechtste gedachte die we kunnen hebben, want we zijn allemaal verplicht om voor de realiteit te ontwaken, om die verstijving van ons af te gooien die wij onszelf hebben opgelegd om in staat te zijn om de actualiteit te verdragen.

Maar, als wij allen die echt willen LEVEN voor ons gezin, voor onze toekomst, dienen we noodzakelijkerwijs de controle te nemen over dat wat we zelf in de hand hebben, te beginnen met te ontwaken en die ontwaking zal plaatsvinden op het moment dat we de deuren openen van ons krachtige innerlijk wezen, wat niets anders is dan ons hart en wijsheid.

Dit deel van ons zal ons als eerste stap leiden naar de eenvoudigste uiting van liefde middels onze daden ten opzichte van onze omgeving. Dan zullen we zien dat het respect een noodzakelijk element in het leven is om een compleet bestaan te hebben.

Ik weet dat dit misschien onbeduidend of weinig effectief mag klinken om er zoveel problemen mee  op te lossen als we vandaag hebben, het is echter veel beter dan te leven in de duisternis van een leven geplaagd door angsten en onzekerheid.

De liefde en de uiting daarvan is het krachtigste en machtigste wapen dat de mens bezit en deze zullen we moeten gaan gebruiken tegen diegenen die nog geloven dat het tegenovergestelde van liefde de sleutel is voor het toekomstige leven op de planeet.

 

Het waarderen van wat ons omringt

Of die complottheorieën nu waar zijn of niet, de kracht om dat alles te bestrijden zal de uiting van liefde zijn en de opstand van de mensheid, of in ieder geval de meerderheid daarvan, tegen elke uiting die strijdig is met respect en harmonie.

Maar daarvoor, dienen wijzelf de bezitters van dat voorbeeld te zijn. Dat onze publieke of private daden altijd door het hart en de gevoeligheid van de Liefde gedicteerd worden om langzaam de ouwe egocentrische manieren loslaten die ons zo hebben laten afdwalen van de compassie en de tolerantie. Want er bestaat geen betere lering dan door voorbeeld verkregen en dat zijn wij aan onze omgeving verschuldigd.

Een van de beste manieren om die binnenste verbinding van wijsheid en liefde te ontwikkelen is eveneens middels het externe bewustzijn. Dat bewustzijn bestaat uit het onderzoeken en analyseren van wat ons omringt en wat we als vreemd voelen, want als we dat doen zullen we ons bewust worden van de echte waarde van alles, van iedere ding dat ons omringt. Het is veel makkelijker om dat wat je kent te verdedigen, lief te hebben en te beschermen, dan dat wat je volledig negeert.

Dat bewustzijn zal ons onze liefde voor wat ons omringt nog meer laten ontwikkelen, zoals voor iedere uithoek van onze planeet hoe ver weg het ook mag zijn. En als ieder persoon een authentieke en werkelijke liefde van deze grootheid voelt, zullen we de machtigste kracht hebben die zich zal verenigen met die van miljoenen mensen die op dezelfde manier in staat zijn geweest om die zo nodige verandering teweeg te brengen.

Een dergelijke vereniging van energieën zal zo een machtig en schitterend verschil maken die de duisternis zal wegnemen bij diegenen die middels hun daden van haat hebben ondergedoken in de negativiteit van hun daden, bovendien zal het elke daad verzwakken die in strijd is met het licht die de liefde in staat is te genereren.

 

De pest van de eeuw XXI

De uitbreiding van geweld, van haat, van  misdaden en van alles met betrekking tot het gebrek aan liefde, is in staat  om zich te vermenigvuldigen en te voeden met dezelfde donkere  energie als een virus waarvoor geen medicijn wordt toegediend om het te bestrijden. Deze toename zou bijna de hele mensheid kunnen besmetten, zoals vroeger gebeurde met de pest.

Als daarentegen echter het juiste tegengif gevonden is wordt om het “virus” te bestrijden en als dat langzaam wordt toegepast, zullen de uitbraken vanzelf gaan verminderen totdat het controleerbaar is, niet gevaarlijk voor de mensheid en komt er misschien zelfs een moment dat de planeet zich vrij kan verklaren van die soort bedreigingen.

Op dezelfde manier dat we hebben geleerd te strijden tegen vele en vele ziekten, dienen we nu, en hebben we de verplichting,  om dit nieuwe “virus” van de huidige maatschappijen dat ons op verschillende manieren zoveel slechts en zoveel pijn heeft gebracht zoals haat, pijn, ziekten,  misdaden, rampen, vernietiging van de natuur, enz., te stoppen voordat het te laat is.

Het zijn “vervuilers” gecreëerd vanuit het gebrek aan Liefde en Respect en die hebben plaatsgevonden door houdingen die onze omgeving en ons gedrag hebben beschadigd tot het niveau zoals we dat vandaag zien. Daarom is het geen optie meer om te blijven negeren dat we dit “virus” hebben, want dit onbewustzijn verhinderd ons het tegengif te zoeken voordat we allemaal besmet  zijn met dit “kwaad”.

Proberen te negeren is niet de oplossing omdat de zaken een grens zullen bereiken waar er niks meer genegeerd zal kunnen worden en waar we vroeg of laat allemaal dezelfde ziekte hebben die zoals nu al te zien is zonder uitzondering bij ons allemaal binnendringt.

Er zal geen natie zijn, rijk of arm, dat zich kan onttrekken aan de consequenties die kunnen volgen. Daarom is het van dringend belang dat we ALLEMAAL, absoluut ALLEMAAL, in staat zullen zijn om vanaf nu af aan actie te ondernemen in ons leven en onszelf te leren kennen en om de grote Liefde die in ons schuilt te leren kennen die de sleutel en het medicijn zal zijn voor elke kwaal.

Dit nieuwe gevoel zullen we met anderen kunnen delen alsof we een campagne van inenting en genezing beginnen, waar we dankzij onze daden, een nieuw leven beginnen waar we in staat zullen zijn om wat maar nodig is het hoofd te bieden en een fase van respect te herstarten, wat zich zal vertalen in harmonie en vrede voor de bewoners van deze planeet…

Het vereiste is te beslissen om ons meer bewust te zijn van hoe prachtig we zijn en om de Liefde die in ons schuilt te accepteren. Het klinkt makkelijk, het is makkelijk en het is noodzakelijk… Het leven is de allermooiste schepping en wij maken deel uit van dat wonder, dat moeten we nooit vergeten…

 

Met oneindige hulp

Met al mijn hart vraag ik jullie te herinneren dat het gehele en oneindige Universum opgeslagen is in en verbonden met het hart van ieder wezen en dat dit constante licht van de Kosmos hardnekkig onze aandacht vraagt middels de fonkeling van de sterren, die ons met hun aanwezigheid en hun, die voor onze geest niet onbekend is, steunen.

Met liefde, gewijd aan allen die het licht van de liefde willen voelen en die verlangen dat de duisternis van de vernietiging uit hun leven verdwijnt alsof het slechts een vervelende droom is geweest…

"Liefde geven is een behoefte die vergeten is, die verloren is gegaan tussen de ellende van de onverschilligheid…”, Flora Rocha.

"Het verleende respect is een bewijs voor jezelf dat je in terugbetaald wordt door degene die je gerespecteerd hebt”, Meester Nintancito

"De duisternis bestaat niet in het Licht en het grootste Licht is het licht opgewekt door  Liefde …”, Flora Rocha    

Flora Rocha

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wijsheid Van Het Hart Stichting

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up