You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Het is tijd om te ontwaken

We zijn een nieuwe cyclus begonnen waarin ons doel dient te zijn de ongevoeligheid te beteugelen die op zovele plaatsen van de planeet oorlogen, geweld en pijn veroorzaken; in ons zit de macht om elkaar te beïnvloeden om die kracht tevoorschijn te halen die de verandering teweeg zal brengen.

2008 was een moeilijk jaar voor iedereen vanwege de zo verschrikkelijke feiten die er gebeurd zijn en nog steeds plaatsvinden, zoals het geweld uitgeoefend door gewapende groepen, de doden veroorzaakt door oorlogen en het misbruik door sommige autoriteiten van onbeschermde culturen zoals de Tibetaanse en de Palestijnse.

Deze grote gewelddaden die onze planeet ondermijnen en wegvreten zijn allemaal afgeleid van het gebrek aan liefde, tolerantie en bewustzijn waardoor we ervoor gekozen hebben verdiept te blijven in de angst of onverschilligheid in plaats van die vlam van liefde, die de positieve energie dat we nodig hebben, te laten herleven.

Dit is het slechtste moment van de Aarde in zijn geschiedenis, zelfs na alle rampen en oorlogen die er in het verleden geweest zijn. Het is een werkelijkheid dat we als mensheid steeds meer in de war raken en dat niet alleen vanwege die terreurdaden die op grote schaal plaatsvinden, maar ook vanwege wat we zien gebeuren onder families, vrienden of collega’s, waar het toegestaan wordt dat het egoïsme en de ongevoeligheid sterker zijn dan de liefde en broederschap.

Maar zelfs dan nog, met dank aan God, het universum en aan de Meesters, zijn de mensen die het goede willen in de meerderheid ten opzichte van de mensen die het slechte willen. Hoe kan het dan dat hoewel we in de meerderheid zijn, diegenen die slecht doen het heft in handen blijven nemen?

Omdat wij die het goede willen noch ons potentieel, noch onze wijsheid noch onze kracht benutten. We zorgen dat zowel onze ogen, onze oren en onze gedachten de werkelijkheid blokkeren, zodat het geweld, het gebrek aan liefde en aan menselijkheid de geschiedenis van liefde en van kracht die op deze planeet bestaat blijven ondermijnen.

Het is zeer belangrijk dat we ons realiseren dat we in de meerderheid zijn en dat we kunnen vechten tegen diegenen die het slechte willen. We dienen op de een of andere manier te ontwaken met de coherentie, de informatie, met de macht om ons gevoelig te maken zodat we allemaal de moed krijgen die nodig is.

Want juist moed is het wat we nodig hebben om dat wat er aan het gebeuren is te lijf te gaan. Het is niet makkelijk, maar het kan gedaan worden voordat het te laat is.

Het is urgent dat we die kracht en dat bewustzijn aan elkaar overbrengen zodat we ons realiseren dat er werkelijk een verandering naar harmonie en vrede kan plaatsvinden als we ons maar allemaal verenigen.

Dit betekent echter niet dat we over moeten gaan op manifestaties en protesten door de straten zodat de regeringen daarop reageren. Dat te denken is een fout want daar is het niet waar we om een oplossing moeten vragen.

Het enige wat werkelijk kan stoppen wat er op de planeet aan de hand is dat we allemaal ontdekken wat we in werkelijk zijn, dat we onze liefde en onze kracht tevoorschijn halen, en dat we anderen helpen om hetzelfde te doen.

Dat is de enige manier waarop we de verandering teweeg kunnen brengen en dat moeten we doen voordat het te laat is. Het huidige panorama is niets vergeleken met wat we in de toekomst zouden kunnen beleven als we ons niet bewust worden van alles wat er aan het gebeuren is.

 

De herleving van het positieve

Het is belangrijk dat we de wortel van dit alles analyseren, de reden waarom diegenen die zoveel misdaden tegen de mensheid begaan kunnen genieten van een dergelijke straffeloosheid en vrijheid om te handelen. Wat is het dat het hen toestaat? Het antwoord is dat er geen rem is.

De rem die vroeger bestond en nu verloren lijkt gegaan waren niet de regeringen. Die rem was de ethiek die we als mensheid hadden, het kunnen rekenen op een beetje bewustzijn wat betreft de waarde van wat ons omringt en van het leven van andere personen, waarden die verdwenen lijken te zijn.

Daarom dienen we meer positieve energie te genereren door bewustwording, door de strijd om een betere wereld te verkrijgen gebaseerd op het hebben van meer respect voor de natuur, door meer liefde te vertonen, en bovendien door de media en scholen hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor wat ze aan het leren zijn.

Dat is het eerste, weer in gang zetten dat die positieve energie op alle niveaus van de maatschappij herboren wordt en er naar op zoek gaan dat deze zich uitbreidt in plaats van overschaduwd wordt.

Het is immers een feit dat hoe meer geweld er bestaat, hoe meer we ons vullen met angst, proberend iets te negeren wat niet genegeerd kan worden. Zo verzwakken onszelf en we laten de controle over aan diegenen die de dood nastreven.

Als we echter beginnen onszelf te openen en als we erbij stilstaan dat deze wereld, dit land en deze stad een aantal jaren geleden anders waren, dat er liefde was, dat er vrede was, dat men zonder angst naar buiten kon, dan kunnen we reageren en zeggen: “Ik wil dit allemaal opnieuw beleven en gelukkig zijn”.

Alleen al door te voelen, door bewust te worden en door ervoor te vechten zal onze energie toenemen en als iets groeit dan zal dat logischerwijs ruimte gaan innemen die eerst door het tegenovergestelde ingenomen werd.

Zo, zullen de duisternis en de liefdeloosheid minder wegen hebben om op te opereren, en zo de ruimte vrijlaten die in werkelijkheid aan het licht en de liefde toebehoort. We hoeven er slechts bij stil te staan dat wij die een wereld van vrede willen in de meerderheid zijn.

Als we ons in dat gevoel verenigen hebben we geen wapens, geen oorlogen en geen confrontaties met regeringen nodig. Het goede gaat immers gewoon de wegen blokkeren voor diegenen die doorgaan met het beschadigen van de planeet en haar bewoners.

Als we het positieve kracht beginnen te geven, meer liefde gaan geven, als we ons voor de gevoeligere uitingen gaan interesseren, meer voor het spirituele dan voor de materiële, dan zal die energie beginnen te groeien en dan gaan de eigen regeringen of diegenen die een transformatie op andere niveaus teweeg kunnen brengen veranderen, het zal ze immers in de richting van die verandering gaat beïnvloeden.

Het is de enige manier en dat beweer ik omdat ik het gezien heb. Dit is een van de grootste en belangrijkste leringen dat ik beleefd heb met de Meesters van Wijsheid Van Het Hart.

Wat we voor onszelf en voor anderen doen door meer liefde te genereren, creëert energetisch een grootse sfeer die iedere uithoek kan bereiken. Net zoals de vervuiling of de opwarming van de aarde tot stand komen, genereert en verspreidt het positieve zich op eenzelfde manier.

We kunnen daar allemaal in slagen, het is het doel dat we hopen te bereiken tijdens dit jaar dat net begonnen is.

Het is het jaar waarin ieder van ons gaat beslissen dat we zo graag willen dat alles verbetert, dat we ons zo zullen laten leiden door wat we als onze missie in dit leven beschouwen; het is het moment om over de wereld te lopen met de vlag van de eerlijkheid, de samenhang, de Wijsheid van het Hart, dat is de Liefde van het universum.

Het geval Mexico

Wat Mexico betreft, waar we ook gezien hebben hoe het geweld losgeslagen is, is er ook veel dat we kunnen doen. We dienen te weten dat we in dit land zijn geboren zijn om een of andere reden die misschien te maken heeft met de missie om het te redden en het de plaats te geven die het toekomt.

Onze ware identiteit is dat gehele fraaie verleden van wijsheid, van de liefde en de kracht die onze broeders bezaten. Dat is iets waar we het altijd over zouden moeten hebben en op die legaten zouden we met trots terug moeten vallen.

Dat is de boodschap die we de wereld in moeten sturen en niet dat waarover men spreekt, het slechts leggen van een verband met geweld, met een waarschuwing zodat men niet naar ons land komt.

En we kunnen niet de Mexicanen bekritiseren en denken dat andere landen beter zijn want dan verliezen we onze identiteit. We zijn allemaal precies gelijk, we dienen echter eerst liefde geven aan de plaats waar we geboren zijn.

We dienen die liefde voor ons land te ontwaken en het respect te herstellen voor de cultuur die onze voorouders ons hebben overgedragen, het was een cultuur van harmonie en liefde, al heeft men ons het tegenovergestelde willen laten geloven.

 

Mijn ervaring…

In wat mijn ervaring is en in mijn leven kan ik verzekeren dat ik ieder seconde probeer niet in fouten te vallen. Ik heb mijn bestaan gegeven aan wat ik denk dat mijn Missie is, en dat kan ik  met alle kracht en trots zeggen, omdat ik anderen echt gelukkig wil zien, net zoals ikzelf gelukkig wil zijn.

Want ik heb het bewustzijn en de dagelijkse visie over wat er in de wereld gebeurt, over wat elke persoon op deze planeet beleeft, over hoe de Meesters van Wijsheid, en alle wezens die hier zijn om ons te helpen, lijden onder het zien wat er gebeurt. Dit staat mij niet toe dat ik in acties verval veroorzaakt door, bijvoorbeeld, moedeloosheid of luiheid.

Als ik op een bepaalde dag denk: “Ik ben erg moe, het is reeds midden in de nacht en ik moet nog enkele taken van mijn Missie uitvoeren”, dan hoef ik me slechts de beelden van pijn van mensen te herinneren en dan stimuleert dat me en geeft me de kracht om door te gaan. Er is werkelijk geen excuus om ons te laten meeslepen door oppervlakkigheden en toe te staan dat anderen dood blijven gaan.

Het is werkelijk veel waaraan we moeten denken en wat we moeten voelen om niet nog meer fouten te maken of daden tegen anderen te begaan. Misschien kan iemand denken dat het voor mij makkelijker is om daarin te slagen omdat de Meesters mij direct informeren over wat er aan de hand is op onze planeet, eenieder kan echter die bewustwording krijgen als hij dat wenst.

Het is een kwestie van de televisie aanzetten en het nieuws te bekijken dat ons over moorden, over oorlogen, over onenigheid, over stommigheden vertelt die ons steeds meer daden tegen het leven laten begaan, dan zullen we ons realiseren dat we zo door kunnen blijven leven of beslissen om meer ons best te doen zodat alles kan veranderen.

Het is niet meer de vraag of iemand spiritueel wil transcenderen zoals vroeger gedacht kon worden, dat is het niet. Op dit moment is het: of we transcenderen spiritueel gezien, we maken verbinding met het hart, met onze wijsheid en met het universum om uit ware liefde te handelen, of morgen kunnen we een of andere ramp of gewelddadige daad beleven.

Het is triest dat we op die niveaus moeten denken, maar het is al het moment te stoppen, om die liefde en wijsheid tevoorschijn te halen die wat er aan de hand is, en wat onszelf of onze naasten of onze vrienden kan beschadigen, tot staan zal brengen

 

De capaciteit om alles te waarderen

Onthoudt dat we in deze taak, zoals altijd, de Meesters van Wijsheid en van het universum aan onze zijde zullen hebben, en onthoudt bovendien dat we op een planeet vol fraaie dingen leven die ons ieder seconde vertelt over de verplichting die we allemaal hebben voor het geluk van anderen.

Onder ons allen kunnen we die kracht geven, die steun zodat we door kunnen blijven lopen en dat we niet opgehouden worden in deze uitdaging. We kunnen er allemaal aan bijdragen dat onze wereld kan ontsnappen aan die duisternis die ons wil omringen. Het is tijd om onszelf af te vragen wat we in staat zijn te geven om het niveau van Liefde te verhogen die door ons huis, stad of land cirkelt.

Laten we nastreven dat we er dit jaar in slagen om verenigd te zijn in geluk, in liefde, in volledige harmonie, om elke seconde, elke minuut die we leven te waarderen en onze familie, om te waarderen wat we hebben, om de dag waarop we opstaan te waarderen, om te waarderen wat we eten, wat we beleven, de mensen die we zien. Om alles te waarderen.

Laten we altijd proberen al die energie en Liefde te voelen die het universum ons iedere seconde geeft, als de Zon er is, als de Maan er is, als de sterren er zijn, laten we al die fraaie dingen voelen die we op ieder moment ontvangen. Het is de manier om te erkennen dat we in staat moeten zijn om alles te waarderen, en daarnaast, in staat moeten zijn om dat te over te brengen zodat anderen dat ook kunnen voelen.

Het is tijd om met kracht te leven en te weten dat elke dag alles wat we konden voor deze planeet hebben gedaan, voor onze broeders, voor onze familie, voor ons. We weten niet hoeveel tijd we straks nog hebben, maar wat we nog te leven hebben dient op een juiste manier te gaan. Geen van ons kan weten hoeveel jaren er nog voor ons over zijn, maar we kunnen wel beslissen hoezeer we gelukkig willen zijn.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up