You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

 

De Aarde roept onze liefde!

In het universum wordt ze gezien als een van de mooiste planeten, maar we zijn vergeten dat ze onze Moeder is en dat we haar niet hebben gewaardeerd, we zijn echter nog op tijd om haar laten voelen wat we voor haar in ons hart hebben

Hoewel de Moeder Aarde ons het leven en alle voorwaarden gaf zodat we konden groeien en ons ontwikkelden, hebben we haar de laatste tijd  in ruil slechts grote mishandelingen gegeven, veroorzaakt doordat we haar niet meer met het hart hebben gevoeld.

De Aarde ligt nu op sterven en voelt zich erg verdrietig door alles wat er aan het gebeuren is. Vandaar dat we ons moeten realiseren dat we ons op een fraaie plaats bevinden die onze bescherming nodig heeft.

Zelfs de Meesters van Wijsheid zien haar als een van de mooiste planeten van het universum, wij hebben ons er echter niet toe gezet haar met de ogen van het hart te voelen en vandaar dat we  een punt hebben bereikt dat we haar bijna laten vergaan.

De Aarde is een planeet die dingen heeft dat we ons niet eens kunnen voorstellen. Ze bewaart ongelooflijke en hele mooie verrassingen voor ons en eenieder zou het vermogen moeten hebben ze te leren kennen.

Zoals de Meesters zeggen, we wonen hier, maar op een beperkte manier want we zien  bijvoorbeeld de dieren en bekijken hoe ze bewegen, hoe ze zich organiseren, wat hun standplaats is, en hetzelfde voor de planten of de elementen. We hebben echter niet een bewustzijn van het hart om werkelijk te zien wat het is dat ons omringt. We zijn er werkelijk niet toe gekomen om te zien hoe dieren, planten en de natuur voelen,  wat hun wereld is.

We hebben geen idee van de werkelijk levensvorm van de natuur,  van de zeewereld bijvoorbeeld, die ongelooflijk fraai is. De zeebiologen of oceanograven weten dat het een ongelooflijke wereld is en kennen “alles” wat er is, wat ze kennen is echter nog niet eens het begin van ALLES wat het werkelijk omvat.

We hebben nog veel te ontdekken op deze Aarde, en terwijl we dat doen gaan we ons realiseren welke immense liefde en respect  we slapende hebben gehouden, we hebben echter werkelijk in ons hart gevoel voor haar, en dat zal haar helpen om zich te kunnen herstellen.

Een advies; voor het lezen van deze tekst is het het beste in contact te komen met een element van de natuur, zoals door wierook of een kaars aan te steken,  water of een plant aan te raken, want zo zullen jullie bij het lezen een andere visie hebben over wat we hier uiteenzetten.

De reden is dat als we een element aanraken de energie van de Aarde geactiveerd zal  worden wat zal zijn als het spreken van dezelfde taal en niet alleen de woorden op te vangen maar wat er verder nog is.

Verder dan de ecologische gedachte

Het is waar dat we de laatste tijd in de media een meer ecologische  houding zien, proberend om mensen zich meer zorgen te laten maken over de planeet,  dit is helaas echter te weinig in verhouding tot wat we moeten doen.

In gesprek met mijn Meester, een wezen van grote wijsheid en liefde genaamd Nintan, vertelde ik hem dat er vele door ecologische groeperingen vele projecten zijn opgezet ten gunste van de planeet en dat die een positieve verandering kunnen bewerkstelligen. Hij legde me echter uit dat:

“Die hulp is gering al wordt de boodschap verspreid en gestimuleerd om bewustzijn te creëren, door te zeggen ‘geen vuil weggooien’ of ‘geen producten gebruiken die de planeet beschadigen’, enz., maar dat is niet voldoende”.

“Het is net als tegen een kind zeggen ‘daar mag je niet lopen of dit mag je niet doen’,  hij gaat niet gehoorzamen, hij zal het blijven doen al zeggen we nee tegen hem, waarom? Omdat we voor een echte verandering en om allemaal te kunnen weten waarom we geen vuil en zo zouden moeten weggooien, moeten leren wie we aan het beschadigen zijn”.

“Over het algemeen zien ze dat ze een massa materie, wat de planeet is,  aantasten,  ze zien echter niet dat ze een levend wezen schaden. Zelfs al is het een groot stuk materie , het heeft leven, een eigen persoonlijkheid, gevoelens en jullie hebben dat niet ingezien”.

“De meesten van jullie voorouders zagen dat wel zo, zij hadden groot respect voor hun planeet, maar jullie zijn dit door de tijd vergeten en willen niet realiseren dat jullie je eigen moeder aan het beschadigen zijn”.

“Wat ik je ga zeggen is zwaar, maar het is werkelijk zo, het is alsof jij op dit moment op je moeder zit en haar bespuugt, afval over haar heen gooit, haar ingewanden opent om er kanker en ziektes binnen te laten. Stel je voor hoe dat zou zijn”.

“Zo is het hoe jullie Moeder Aarde moeten zien, want dit is wat jullie haar aandoen. Jullie zijn haar langzaamaan aan het verminken omdat jullie al haar belangrijke zintuigen dicht hebben gemaakt. Jullie horen het gehuil van de Aarde niet, maar wij horen het wel en het dat gehuil is heel treurig, heel pijnlijk”.

“Het is gehuil van pijn, maar niet vanwege fysieke pijn, waar zij wel onder lijdt, maar het is de pijn die ze voelt omdat het haar eigen kinderen zijn die dit haar aandoen”.

Haar voeden met liefde

Alle personen op deze planeet hebben de grote taak om wakker te worden aangezien het tijd is dat we ons zorgen gaan maken over de verschrikkelijke dingen die onze Moeder Aarde aan het gebeuren zijn.

De afgelopen dagen vertelde mijn Meester me dat er, los van alle wetenschappelijke uitleg die eraan gegeven kan worden, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen plaatsvinden omdat er iets met de planeet aan de hand is.

Om het beter te begrijpen, het is net als iemand onder veel stress gebukt gaat en een onvolledige voeding heeft, dit zal onmiddellijk in het lichaam tot uiting komen,  zijn huid zal bijvoorbeeld gaan barsten. Hetzelfde gebeurt met de Aarde vanwege de voeding die ze krijgt. De dagelijkse voeding die ze krijgt, onze daden,  is alles wat we haar geven. En wat geven we haar?

De Meesters zeggen dat op deze planeet helaas weinig mensen zijn die de Aarde als ze opstaan liefde geven, die haar kussen, die tegen haar zeggen wat iemand tegen een moeder kan zeggen, “ik hou heel veel van je, bedankt voor alles wat je me geeft”.

Het zijn er ook niet velen die gedurende de dag dat wat onderdeel van haar is, zoals de natuur, goed behandelen. Dit alles zou een goede voeding voor de Aarde zijn.

Wat we haar daarentegen thans geven zijn slechts problemen, zorgen en allerlei soorten vervuiling, negativiteit die er als ze het ontvangt ervoor zorgt dat haar materie antwoord geeft, zelfs als zij dat niet wil. Het als net als wanneer we de steek van een insekt in de arm voelen en hem instinctief proberen weg te jagen.

Een buiging met grote betekenis

Om deze noodzakelijke verandering te bereiken kunnen we met het minimale beginnen, door haar meer liefde te geven.

Een manier om die liefde aan de Aarde over te kunnen dragen is door houdingen over te nemen zoals we die in enkele religies zien. Een ervan is dat mensen als ze beginnen te bidden met de handpalmen en het hoofd naar de vloer buigen. Hoewel dit als een verering van god uitgelegd wordt is dat in werkelijkheid niet zo.

De wortel van deze houding om de dag zo te beginnen is om Moeder Aarde te groeten en liefde te geven, om haar genegenheid te geven en te bedanken voor haar aanwezigheid.

Wat we door deze buiging te maken bereiken is dat de zeer belangrijke kanalen die we in de handpalmen en in het voorhoofd hebben in contact met de planeet komen, niet met dat wat er aan de oppervlakte is, zoals de verschillende lagen, maar met de energie van de Aarde, met haar hart.

Door dit gewoonweg te doen, zullen we onze kanalen openen om wat de Aarde ons stuurt, dat is een energie van liefde die slechts de moeder aan haar kind  kan geven.

Door deze te ontvangen zullen we de zekerheid hebben dat alles wat we die dag gaan doen door die fraaie liefde doordrenkt zal zijn. Als we bidden of mediteren nadat we de Aarde begroeten hebben, zullen we erin slagen dat op een hoger niveau te doen en met een sterkere verbinding tot deze planeet, die daar ook mee geholpen wordt.

Door dit te doen, zullen we onmiddellijk het effect ervan voelen, onze dromen zullen zelfs duidelijker zijn en we zullen ons de ontmoetingen die we met onze engelen en Meesters hebben herinneren.

Dit komt omdat we door deze begroeting onze energie reactiveren, dat is nodig om als  van het astrale niveau teruggaan naar het fysieke het nodige hebben om de twee gevoelens te verweven.

Als ons fysieke lichaam zich slechts met voedingsmiddelen voedt, zal het niet de nodige energie hebben om te weten wat het astrale lichaam doet.  Vandaar dat we door het activeren van dat bewustzijn, middels de communicatie met de elementalen,  erin slagen beide lichamen samen te voegen en onze dromen te gaan herinneren.

Het is makkelijk op te merken,  als we er bijvoorbeeld op een dag plotseling in slagen ons een of andere droom te herinneren. We dienen slechts terug te denken en te zien dat we de vorige dag vast en zeker in de buurt van een plant, de zee, of het veld zijn geweest,  water of vuur hebben gebruikt, en we zullen ons realiseren dat we ons die vleug van een droom herinneren dankzij de hulp van een van de vier elementen.

De voorouders respecteerden haar

De culturen uit het verleden hadden eerbied en een zeer grote liefde voor deze planeet, ze zorgden echt voor hem. Nu doen wij de tegenovergestelde.

Maar we kunnen veranderen en om dat te doen is kunnen we met kleine dingen beginnen, zoals die begroeting waar we het over hadden, die geen moeite kost maar zoveel betekent. Door het simpele feit haar te bedanken en haar alles te zeggen wat ons hart voor haar voelt, zullen we een groot voordeel behalen en Moeder Aarde ook.

We kunnen ook beginnen om het belang van de vier elementen te hervinden, zoals onze voorouders dat deden. Dat is belangrijk want als we deze toenaderen zullen we met de Aarde communiceren. We zullen zo waarde aan haar hechten zodat zij ook een wederopstanding kan maken en kan vechten tegen alles wat we aandoen.

Mijn Meester Nintan vertelde me onlangs dat ze met veel verdriet en pijn hadden gezien dat er  op een plaats in het Midden-Oosten een soort grot was waar de pijn van Moeder Aarde te horen was.

Als zoiets gebeurt, dan gaan de Meesters die op de planeet zijn naar die plaatsen toe; Hij vertelde me dat ze toen naar die plek gingen om de grot binnen te gaan, in  werkelijkheid was dit een heilige plaats die reeds in het verleden erkend werd door enkele beschavingen die daar leefden.

Ze realiseerden zich verder, dat het ook een van de heiligste plekken was om de kern van de Aarde binnen te gaan. Voor hun was het dus erg triest omdat ze er achter kwamen dat verschillende leden van de regering daar al waren geweest om te proberen de geheimen van onze voorouders te ontdekken. Maar dat niet alleen, ze probeerden de muren te doorboren om bij de kern te geraken.

Door dat te doen hebben ze de Aarde heel erg beschadigd, ze hebben het  kanaal van communicatie naar het hart van onze Moeder dat zo belangrijk is beschadigd, en doordat ze niet naar binnen geraakten, lieten ze iets achter dat haar nog meer beschadigde.

De vertegenwoordigers van de regering weten op een of andere manier dat zij niet welkom zijn omdat ze niet met het hart te werk gaan,  ze doen het werkelijk niet om te helpen, maar vanwege de drang naar meer macht. Zij willen niet dat hun hart  tegen ze zegt dat de Aarde leeft, dat ze haar aan het beschadigen zijn, hoewel ze dat wel voelen.

Desondanks had hun ambitie de overhand, wat ze dus in die grot hebben gedaan was het achterlaten van een chemisch wapen om alles te vervuilen en in een erbarmelijke staat achter te laten en het vergif tot in de kern van de planeet te laten geraken om deze te beschadigen, dit als wraak omdat ze niet tot kern konden geraken. Ze lieten het wapen achter met als doel de Aarde pijn te doen.

Mijn Meester Nintancito vertelde het me zeer droevig. Het was aan hem om naar die plaats te gaan en te zien hoe de Aarde leed. Hij moest samen met andere Meesters een groot ritueel doen om op een of andere manier te proberen dat  allemaal te verwijderen zodat het geen plaatsen kon bereiken waar het haar werkelijk zou beschadigen zodat het haar einde zou zijn.

Wat zit er in het binnenste van de Aarde?

Er zijn veel theorieën over datgene waaruit onze planeet samengesteld is, zoals die waarin gezegd wordt dat het centrum een magma is die de planeet via lagen voedt,  voor de Meesters is dit echter niet zo en enkele personen op Aarde hebben dat vastgesteld.

Vele eeuwen geleden was een persoon in Italië geïntrigeerd door de vraag hoe de planeet gevormd was. Hij wijdde zijn leven eraan om te zien wat er in het binnenste van de Aarde was. Hij ging hollen en grotten binnen, maar hij vond nooit een antwoord.

Echter, bijna aan het einde van zijn leven gekomen zij hij: “Mijn God, ik heb niet kunnen vinden wat ik wil, want wat daar binnen zit is belangrijker dan dat aan de buitenkant, ik weet het. Mijn leven  loopt ten einde en het enige wat me nog rest is de vraag aan diezelfde Aarde te stellen en te zien of ze me antwoordt”.

Deze meneer ging op zijn buik liggen op de grond in het bos, met zijn armen en benen uitgestrekt begon hij met de Aarde te spreken, tegelijkertijd echter viel hij in slaap.

Zo “droomde” hij dat hij door een zeer, zeer mooie vrouw aan de hand meegenomen werd naar een fantastische plaats waar zich een grote bal van energie bevond. Toen zei ze tegen hem:

"Dit is wat er in deze grote Moeder zit. Zij heeft een plek voor jullie allemaal, voor allen die met hun hart bij haar naar binnen willen, want daar gaan ze alles vinden waar ze naar op zoek zijn”.

Op dat moment schrok de meneer en was hij tegelijkertijd ontzettend blij omdat hij toen hij wakker werf die prachtige vrouw zag waarover hij gedroomd had.

“Wie ben jij? Ben je de vrouw van mijn dromen?”, vroeg hij haar.

Zij antwoordde:

“Ja, ik ben die vrouw uit je droom. Maar ik ben ook je moeder, ik ben je moeder Aarde, en ik wil dat je weet dat er zich in mij vele dingen bevinden en dat jullie allemaal moeten vechten om op een dag binnen te komen om ze te leren kennen”.

Hoewel hij haar zag dacht hij dat hij half gek was  door te geloven dat zij de Aarde was. In zijn hart voelde hij echter dat het waar was, en begon hij een theorie te ontwikkelen dat deze planeet hol was, en dat het aan de volgende generaties zou zijn om binnen te kunnen komen om de wonderen te ontdekken die zich  in haar binnenste bevonden.

Maar de wetenschappers van die tijd zeiden dat het niet zo was, dat de Aarde niet hol was maar massief en ondoordringbaar. Tot vandaag de dag wordt gezegd dat het onmogelijk is om ver te komen vanwege extreem hoge temperatuur van magma.

De Meesters zeggen dat dat niet zo is, dat we de theorie van die Italiaan moeten overwegen, dat we ons moeten bekommeren om een communicatie met de Aarde te hebben, om wat er werkelijk is te leren kennen, en ons niet tevreden te stellen met de buitenkant.

Uiteraard zullen we om naar het binnenste te geraken  haar van de buitenkant moeten appreciëren en waarderen, want als we dat niet doen zullen het binnenste nooit kunnen zien.

De aura van de Aarde

Als we op de hoogte zijn van de verschillende religies of filosofieën, zien we hoe de verlichte wezens bedekt worden door een licht om hun heen. Alle wezens die iets goed voor deze planeet achter hebben gelaten worden met dat licht gerepresenteerd.

We hebben echter in werkelijkheid allemaal die energie die onderdeel van ons is. Hetzelfde gebeurt met de Aarde, dat is wat we kennen als de atmosfeer.

Als een persoon ziek is, is zijn energie of aura minimaal, omdat hij een soort lek heeft. Dit is wat er met onze planeet aan de hand is, zijn energie is totaal beschadigd, geperforeerd. De ozonlaag is aan alle kanten gebombardeerd en staat op het punt weggevaagd te worden.

Het mooie is dat die laag gevoed kan worden en dat ze zich kan regenereren, echter alleen met de LIEFDE van ons allemaal, alleen wij zijn in staat om iets voor de Aarde te doen middels de vier elementen.

We moeten niet vergeten dat de Aarde, onze Moeder, op deze momenten veel pijn heeft. Vandaar dat de Meesters van het Universum verlangen dat wij ons daar bewust van kunnen worden.

Ze verwachten echter dat het een echt bewustzijn is, niet met het verstand. Omdat het geen zin heeft om heel milieubewust te recyclen, als we in werkelijkheid niet ook toezien op wat we denken en voelen.

Voel je een leegte van binnen?

De meeste bewoners van de planeet voelen altijd een leegte van binnen. Zelfs wie  gelukkig zegt te zijn omdat hij alles heeft, zoals een fijn gezin, die anderen helpt, die zijn spirituele kant vervult, zal het gevoel hebben dat er iets ontbreekt en dat zal het geval zijn zolang hij zich niet met de elementalen en met de Aarde verbindt.

We zullen altijd het gevoel hebben dat  het ons aan iets ontbreekt en dat zal die toenadering zijn.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Meesters naar ons toe komen om ons het belang van de vier elementen en van de Aarde te benadrukken. Wij zullen het zelf moeten  ontdekken, dan pas zullen we die leegte kunnen vullen omdat we ons in het vijfde element zullen veranderen.

Het is aan ons om iets doen, het is aan ons om haar hart te benaderen en met al onze liefde tegen haar te zeggen: “Mijn Moeder, herwin al jouw heilige kracht, we zitten samen in dat gevecht van liefde en we zullen er weer in slagen één te zijn,  met de gratie en de magie van de vier elementen. Onthoud dat ik van je hou en dat ik dat elke dag zal laten zien in mijn daden en met mijn gevoelens”.

De Aarde zal dan weten dat haar kinderen haar niet hebben vergeten, dat we haar blijven respecteren en dat we uiteindelijk ontwaakt zijn om haar werkelijk te voelen als wat ze is, onze Moeder Aarde.

 

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delen

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up