You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

De engelen, een beeld van liefde

Voor de beschermengelen is er niks bevredigenders en niks dat hun meer geluk geeft dan bij ons te zijn en ons met alles te helpen

We weten dat engelen als missie hebben ons te beschermen van de vele gevaren die ons omringen. Bovendien, hebben we ze nodig,  omdat ze ons helpen de weg te vinden die we moeten volgen, om de leringen te begrijpen en om alles wat we hebben te leren waarderen. Maar, bovenal, dienen we te weten dat zijn voornaamste functie is een groot vriend voor ons zijn.

Zij zijn ook een geïncarneerd bewustzijn van onze daden, ze zullen ons nooit berispen, integendeel, ze zullen ons altijd ondervragen over wat we doen. Ze stellen vragen over onze daden, maar met het doel om ons laten nadenken over  dat wat we gedaan hebben.

In het vervolg zullen we iets meer over hun te weten komen, bijvoorbeeld, hoe hun naam te weten te komen, hoeveel engelen we hebben en wie de aartsengelen zijn.

Hoe is wordt onze engel aan ons toegewezen?

Ver voordat we geboren worden zijn ze al bij ons. Wie wie uitkoos is als willen weten wie  God geschapen heeft. De Meesters zeggen dat wij onze engelen gekozen hebben afhankelijk van de behoeften die we als universele wezens hebben en zij  op dezelfde manier vanwege de behoefte die ze hebben om hun missie te vervullen.

Eens vroeg ik aan een erg wijze Meester bekend als Nintancito of de engelen gelukkig waren door te helpen, en alleen te leven om ons bij te staan. Hij zij:

“Deze wezens zijn wat hun betreft een volledig leven aan het leven. Er is niks bevredigenders en niks dat hun meer geluk geeft dan bij ons te zijn en ons met alles te helpen. Het is de missie dat ze vervullen moeten, het is een behoefte dat ze voelen omdat het zijn essentie is.”

"Het zijn engelen omdat dat onderdeel van hun ontwikkeling als wezens is. Bovendien, leven ze wel hun eigen leven omdat ze onderdeel van jou zijn, van wat je doet en wat je voelt.”

"Denk niet dat alleen je engel jou helpt, jij helpt hem ook. Dat doen jullie allemaal, jullie zijn de beste vrienden van jullie engelen. Jullie geven hun advies over wat ze moeten doen Het is een wederzijdse behoeften. Het is iets van beiden.”

Hoeveel engelen hebben we?

Ieder wezen heeft drie engelen, de beschermengel is de dichtstbijzijnde, omdat hij individueel is, één voor iedere persoon.

De gids engel, daarentegen, wordt met nog drie personen gedeeld, over het algemeen met leden van de familie, met broeders of kinderen bijvoorbeeld. Wat zij  vooral doen is het verenigen van families, een basis van energie en liefde leggen op de plaats waaruit  het voortkomt.

Maar wanneer die vereniging niet fysiek tot stand gebracht kan worden doen ze dat energetisch. Daarom voelen we soms een speciale band met bepaalde leden van de familie, zoals met de grootoudertjes.

De derde, is de meester engel, die verschillende personen met hetzelfde soort levens of behoeften gadeslaat. Deze is belast de manier te vinden waarop de drie engelen ons helpen.

Zij vormen de Drie-eenheid van bescherming. Maar de dichtstbijzijnde is altijd de beschermengel.

Deze verdeling betekent op gene enkele manier dat  er in het universum of tussen de engelen hiërarchieën bestaan. We zijn allemaal een zelfde wezen, er zit een bepaald verschil in de gedaante en de tijd die men heeft iets te doen, maar de wijsheid is dezelfde. Er niemand meer dan de ander, simpelweg de ervaring brengt met zich mee bepaalde functies uit te voeren.

Zo, wil het niet zeggen dat onze engel minderwaardig dan de bestuurdersengel, het zijn slechts verschillende van steun, omdat elke essentie op een andere manier kan helpen.

Iemand die overlijdt, kan die onze beschermengel worden?

Nee, hij kan geen engel zijn omdat dat zijn missie niet is, zijn vorig leven was immers als persoon  en niet als essentie van engel, zoals dat gebeurt met dit soort wezens.

Als iemand die heel dichtbij je staat overlijdt blijft die relatie van liefde bestaan zal hij je altijd zoveel mogelijk beschermen. Het is alsof hij in een extra hulp verandert.

Wij kunnen geen engelen zijn, maar we kunnen wel op veel verschillende manieren helpen nadat we van de planeet vertrokken zijn.

Bijvoorbeeld, als een dokter overlijdt wordt wel gezegd dat men hem nog aan het genezen heeft gezien. Dat komt omdat die personen misschien nog niet helemaal klaar waren met het geven van alles wat ze konden, dan veranderen ze in wezens die proberen te geven waaraan het ontbrak, dit wil echter niet zeggen dat ze in een engel veranderd zijn.

Maar je engel zal altijd dezelfde zijn en dat is hij geweest sinds ze je als ziel in het universum creëerden.

Als iemand die we erg lief hadden heen gegaan is, wees er dan zeker van dat waar hij ook is hij  altijd voor je zal zorgen en zal helpen.

Hebben de enegelen een vorm?

Ze hebben een essentie vergelijkbaar met de onze. Enkelen hebben vleugels, maar deze gebruiken ze niet om te vliegen. De universele betekenis van de vleugels is de vrijheid, de vereniging en de omarming van alles,  jezelf zijn en vrij zijn. Er bestaat zelfs een een soort beeldmerk in het universum dat ons allen identificeert en dat vleugels heeft.

De engelen hebben in werkelijkheid veel licht en een deel daarvan komt voort uit de rug. Vandaar dat veel mensen ze zien en omschrijven met vleugels, het is echter een energie. Als zij echter zouden willen zouden ze ze kunnen hebben, want het is wat hun vertegenwoordigt in het universum.

Hoe beschermen ze ons?

Eerst dienen we te bedenken dat alles energie is. Onze gevoelens en sensaties zijn energie die we tevoorschijn halen en die op ons fysieke lichaam werken.

Het is belangrijk te proberen de energieën van  mensen, van de plaatsen waar je komt en  waar je werkt, te herkennen zodat je altijd op plaatsen kunt zijn waar ze  je helpen en je niet bezeren.

Als je echter op een gegeven moment angst voelt en je niet weet waarom, stop een ogenblik en kijk om je heen, probeer de energie voelen die niet van jou is en identificeer dat wat je zou kunnen bezeren.

Het beste is dat, wanneer je voelt dat een persoon je pijn kan doen, je je met je eigen energie bedekt, maar ook het met je  engel te bespreken.

De engelen zijn onze beste vrienden, ze zijn wezens van licht die ons helpen wanneer we dat aan ze vragen, omdat ze zich meer baseren op wat we ze verzoeken.

Op dat moment dien je hem te vragen jou te beschutten en beschermen en  hij zal onmiddellijk alles in het werk stellen om jou te helpen of om de persoon die bij je is verwijderen.

Bovendien, als je bij een persoon bent waarvan je voelt dat die iets negatiefs naar je stuurt of die je ongemakkelijk laat voelen, spreek dan de engel van die persoon aan en vraag hem dat hij je niet die energie laat sturen.

Vergeet niet dat de engelen slechts in afwachting dat we met ze spreken of dat we ze toestemming geven om in bepaalde situaties op te treden.

Zij kunnen naar je luisteren en hoewel het niet jouw engel is zijn kunnen ze je ook helpen, na jouw toestemming om nog iemand te hulp te schieten.

Waar heeft de stad  Los Angeles haar naam aan te danken?

Wel, eerst dienen we te weten dat er steden zijn die hun eigen engel hebben. In het geval van Los Angeles, Californië, gaat het om een stad waar onze voorouders heel lang geleden deze grond bewoonden en deelden  met wezens die een soort Meesters of Engelen waren die iedereen begeleiding en lering gaven.

Zij werden zoiets als “engelen” genoemd in hun taal, en eveneens doopten ze op deze manier de plaats omdat het de stad was waar ze woonden. Er waren daar veel engelen en aartsengelen.

Deze laatsten zijn Meesters die komen om fysiek tegen het negatieve te vechten. Sommige religies kennen ze daarom als de strijdende engelen.

Een van deze aartsengelen, hoewel op een andere niveau, blijft dus in die regio van de Verenigde Staten, omdat hij dat hele gebied blijft helpen.

Wat is de naam van onze engel?

Dit kun je te weten komen als je je meer bewust bent van je gesprekken met je engel. Maar het is niet zo ingewikkeld, omdat er zijn momenten zijn dat we een of andere naam of letters in ons hoofd hebben en denken “wat zal het zijn?”, en veelal is het niks anders dan de naam van onze engel.

Wanneer men erin slaagt het te weten te komen is dat heel erg goed omdat we hem beter zullen kunnen oproepen. Door dat te doen vervullen we ons van een zeer sterk licht van bescherming en liefde.

Er zijn andere manieren om het te weten te komen, maar het is ideaal als je het van je dromen of astrale reizen herinnert. Voor dat je gaat slapen, kun je tegen hem zeggen:

"Engeltje, ik wil je naam weten, als ik het mag weten laat het me herinneren of begeleid me naar de sleutels die het me  laten weten”.

Het vervelende is dat het verstand het bestaan van de engel niet accepteert omdat het  zegt: “Engel? Ik kan hem niet aanraken, ik kan hem niet zien: hij bestaat niet”. Het is ons voornaamste obstakel om  hem toe te naderen of zijn naam te weten te komen.

Maar als we er op een moment in slagen de geest af te leiden en we meer vanuit het hart optreden dan zal de verbinding met het innerlijk wezen tot stand komen en zullen we het op een spontane manier te weten kunnen komen.

Soms geven de engelen ons die plotselinge sleutels en als we er geen gebruik van maken, worden ze weer gewist omdat dan het geen nut heeft dat we ze nog hebben.

 

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delen

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up