You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

De Reïncarnatie, een weg naar het geluk

De bedoeling van het keer op keer geboren worden is niets anders dan leren gelukkig te zijn en om dat wat ons omringt te waarderen, in een reis die zo lang kan zijn als we maar willen

Door de tijd werd reïncarnatie gezien als een manier om karma te betalen of als onderdeel van een evolutie proces, de werkelijkheid is echter veel eenvoudiger en zelfs grappig.

In grote lijnen weten we dat het bestaat uit het opnieuw geboren worden met een ander lichaam, maar met dezelfde essentie of geest, hoewel we het waarom ervan niet begrijpen omdat het geen reden lijkt te hebben.

Het antwoord is heel eenvoudig: we worden slechts keer op keer geboren  om de planeet waar we terecht komen, in dit geval de Aarde, te leren kennen en te waarderen.

De Meesters van Wijsheid hebben de mens geleerd dat door te beginnen te zien wat ons omringt en het te leren kennen we de volledige verwezenlijking en het geluk gaan bereiken die ons doel is.

Het leven zit vol codes die we moeten ontcijferen, en we dienen altijd op zoek te gaan naar het waarom bepaalde dingen gebeuren, en door de antwoorden te leren kennen zal onze geest genieten van de gelukzaligheid waar we allemaal naar op zoek zijn.

Hoeveel levens zullen we hebben?

Binnen de vele filosofieën en religies wordt beweerd dat wij mensen een bepaald aantal existenties  hebben of opmerken, bijvoorbeeld, dat elk wezen een cyclus van meer dan tweeduizend levens tot zijn beschikking heeft of een cyclus van 108.

Toen ik  Meester Nintancito vertelde dat al die informatie met betrekking tot cycli me verwarde, zij hij dat er niks zo moeilijk te begrijpen was, maar dat een groot deel van deze lering helaas na verloop van tijd verdraaid is.

Hij legde me uit dat we allemaal aan universele wetten onderworpen zijn, maar dat we als we geboren worden deze verkrijgen van de planeet waar we incarneren (waaronder die van de karma).

In ons geval zijn dat die van de Aarde, waar de wezens zo vaak als nodig is geboren worden totdat ze  waarderen wat ze hebben en leren gelukkig te zijn.

"Dit is de hele opzet, we worden geboren om alles te leren kennen en waarderen tot we het niveau van gelukzaligheid bereiken”, bevestigde hij.

Gedurende deze existenties zullen onze Engelen ons leiden; totdat we gelukkig zijn geweest waren en deze aarde hebben gewaardeerd, dan zullen ons lichaam, geest, hart en energie  in evolutie naar boven  en naar een hogere planeet gaan om verder van het universum te leren.

De voorouders hebben het toegepast

Hoewel reïncarnatie samen te vatten valt is onder de noemer “we worden geboren om te weten en te genieten van dat wat het geluk is”, vanaf het begin van de mensheid is deze essentie langzaam verloren gegaan.

Het bewustzijn van onze verschillende geboorten bestond onder de eerste bewoners van de planeet die met een zeer hoge capaciteit incarneerden, ze kenden details van hun vorige levens en tot het waarom ze nu in deze plaats waren geboren.

Zo, konden ze gebruik maken van deze kennis om juist dat te ontwikkelen wat ze in deze existentie behoren te doen en al hun tijd te gebruiken om hun doel te bereiken.

Na verloop van tijd ging het echter achteruit van de opvatting omtrent God tot onze wijsheid van het hart, hiermee werden geboorten geregistreerd van wezens zonder het bewustzijn te hebben wie ze van binnen waren.

Dit is wat al eeuwen aan de gang is, waardoor het tot we desincarneren duurt voordat we ons bewust beginnen te worden van alle waarheden die we tijdens ons leven niet wilden horen.

Op dat moment zien we in dat het leven in een minuut voorbij ging, in een flits, en op dat andere, het astrale, niveau realiseren we ons dat we ons bestaan niet benut hebben zoals we dat hadden moeten doen.

Over het algemeen hebben slechts weinigen het bewustzijn om de tijd van een leven te waarderen en te benutten en om de evolutie van hun geest in slechts één enkele geboorte te ontdekken, vandaar dat we allemaal meer dan één keer geboren moeten worden.

 

Herinnering van andere existenties

Echter de behoefde om bewustzijn te hebben van reïncarnatie betekent niet dat alle personen op zoek moetem gaan naar wie ze in  eerdere levens waren.

Dit gebeurt slechts in enkele gevallen, als het nodig is dat men weet waarom iemand op die manier de weg waarop zijn huidige leven loopt kan rechttrekken.

Op het moment dat we voelen dat we een bepaalde situatie al beleefd hebben ( “déjà vu” genoemd) Is wanneer we dienen te begrijpen dat we in fouten vervallen gelijk aan die in een eerder bestaan,

De verklaring is dat onze beschermengel, die op alles alert is om ons te helpen, ons leid middels emoties en gevoelens die we ons herinneren uit een vorige leven.

Het is een manier om ons te waarschuwen dat we op hetzelfde pad zijn, dat verkeerd pad dat ons niet gaat bevrijden, want als we in dit leven staan dan is dat omdat we in de voorgaande die verwezenlijking niet hebben bereikt.

Met die verse herinneringen moeten we dan analyseren waarom dit gebeurt, we moeten met onszelf spreken en het antwoord vinden.

De misverstanden over het karma

Het wat reincarnatie betreft meest verdraaide deel is dat van het karma, dat bij vergissing aangenomen is om uitleg te geven aan feiten die gebeurd zijn door de onbalansen van de planeet, zoals ziekten,  doden en het lijden van onschuldigen.

Als men over karma spreekt wordt bekrachtigt dat als men,  bijvoorbeeld, met een of ander fysieke beletsel geboren wordt dit komt omdat de prijs betaald wordt voor wat er iemand anders in een eerder leven is aangedaan.

De Meesters van Wijsheid hebben echter hun uiterste best gedaan om duidelijk te maken dat dat niet zo is: Het karma gaat niet over van leven op leven.

We betalen voor onze fouten, maar in hetzelfde bestaan, in het huidige en alles wordt afgesloten op het moment van overlijden.

Als we slecht waren en in een leven in negatieve dingen vervielen, dan zullen we daar in hetzelfde leven de rekening voor krijgen en de dingen zich tegen ons keren vanwege de wet van de planeet,  we gaan echter niet geboren worden om de prijs te betalen wat voor we gedaan hebben.

We moeten herinneren dat God zuivere Liefde is, dat hij rechtvaardig is en ons nooit op zo’n wrede manier zou laten betalen voor iets wat we gedaan hebben en ons niet herinneren.

Als we geboren worden zijn we dezelfde geest, maar niet dezelfde persoon, als we onze daden niet afmeten aan de persoonlijkheid die we hadden, aan het leven dat we lijden, dan is het niet rechtvaardig dat we in deze incarnatie lijden voor wat eerder gedaan hebben.

Als we geboren worden dan doen we dat vrij, zuiver als een baby, ieder leven is immers een nieuwe lering, een nieuwe kans die zegt: “Even kijken of je nu wel je wereld op waarde schat en de dingen die je omringen wel kunt zien zoals je ze dient te zien om gelukzaligheid te bereiken”.

De reïncarnatie helpt ons te weten te komen of we zo vaak geboren zijn omdat onze geest  zijn doel niet heeft bereikt, geen volledige verwezenlijking heeft gehad en zolang hij daar niet in slaagt, zal hij opnieuw geboren worden. Nooit echter zal een geboorte verband houden met opstaande rekeningen uit andere levens.

 

Het geval van de criminelen

Het past te onderstrepen dat er wat het karma betreft en uitzondering bestaat, als iemand in een leven een zeer wrede daad, zoals een moord, begaat en in een volgend leven weer in hetzelfde vervalt,  sleept  het karma zich in dat geval  wel mee van het ene leven naar het andere.

Wie misdaden begaat zal ook weer geboren worden om zijn leven op een goede weg brengen, maar als de geest van die persoon niet genoeg kracht heeft om niet in negatieve dingen te vervallen, als hij nog een misdaad begaat, dan vervalt hij in dezelfde fout en trekt hij het volledige karma uit het verleden aan.

Als hij dit nieuwe leven niet benut is het alsof hij een fusie met zijn vorige leven aangegaan is , om de dezelfde daden te doen, en maakt hij er één leven van, waardoor hij nu de prijs  zal moeten betalen voor wat hij in zijn vorige leven en in het huidige heeft gedaan.

Diegenen die in misdaden als moorden vervallen,  zullen als ze overlijden naar een plaats gaan waar alle geesten zijn die  dezelfde daden hebben begaan. Daar trekken ze  lering om te begrijpen wat ze hebben gedaan,  redenen te zoeken en vrede vinden.

Wanneer ze van die plaats weggaan, zijn ze klaar om terug te keren naar hun essentie als wezens van licht, waardoor het te verachten is dat ze bij het geboren worden hun missie als universele scheppingen vervullen; Gelukkig zijn en gelukkig maken, hoewel dat niet altijd het geval is.

Daarom is het essentieel dat we onthouden dat onze geest nooit overlijdt. Het is een energie die gewoon van plaats verandert om meer te leren over wat het universum is, wat God is,  wat wij zijn.

Zo dienen we elke seconde van ons leven te verkennen en weten dat we, wat we ook in een ander bestaan geweest zijn, altijd een nieuwe kans krijgen om onze geest zo volledig en fraai te laten zijn als hij geschapen is.

Er blijven bovendien nog veel plaatsen voor ons over om te verkennen...

 

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up