You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

De tweelingziel bestaat

Die persoon die ons gaat begrijpen, die wat we zijn en voelen gaat assimileren zoals we wensen, is een realiteit die op ons allemaal wacht

Een van de grote missies die we als mens hebben is dat andere deel vinden dat van ons is en waaraan we, tegelijkertijd,  toebehoren, want de tweelingziel is een van de factoren die de wezens van het universum het meest helpt in hun evolutie.

Het bestaan van een aanvullende energie is een realiteit die we  niet zouden moeten beschouwen als een product van verhalen van feeën of van de vrouwelijke literatuur, want dat is het niet.

Hoevelen van ons hebben niet een leegte gevoeld of een behoefte om “iets” te vinden? Het is een nostalgie die onze geest ervaart, die ons zegt dat we het nodig hebben ons met die andere helft te verenigen om met alle kracht te functioneren met dat waar we vanaf het begin mee geschapen zijn.

Het op zijn minst nodig dat we ons ervan bewustzijn dat er op een of andere plek op de planeet of in het universum dat ene wezen bestaat die ons zal laten vibreren, die op een ons staat te wachten, die van ons houdt zoals we zijn en die, net zoals wij, naar onze aanwezigheid verlangt.

We dienen deze duidelijkheid in ons hart te hebben: we zijn twee wezens die vroeger één zijn geweest en we moeten proberen die hereniging tot stand te brengen om het geluk te bereiken waar we allemaal het recht op hebben van te genieten.

Daarom leggen de Meesters van Wijsheid er altijd de nadruk op dat het erg belangrijk is dit te weten, vanaf het moment immers dat we in staat zullen zijn om deze tegenhanger te vinden zullen we de benodigde kracht hebben om te strijden tegen alles wat we uit ons leven zouden moeten verwijderen en ons zo te veranderen in wezens die uitsluitend liefde en geluk zoeken.

Als wij vanaf het begin van de mensheid naar die persoon hadden gezocht om slechts met de juiste wezens een verband te sluiten, zou deze wereld er heel anders uitzien omdat de kinderen als erge evenwichtige wezens geboren zouden worden, met een hoog niveau van evolutie.

Dit komt omdat als ze in stellen die niet bij elkaar passen geboren worden, de babies  al met veel emotionele en fysieke problemen ter wereld komen, de oorzaak hiervoor is  over het algemeen dat hun ouders niet eenzelfde energie delen en zij dit niet in hun lichamen kunnen assimileren.

Hoe hem of haar te herkennen?

Het zeker weten dat we voor die persoon staan waar we zolang op gewacht hebben is iets dat slechts ons hart ons zal vertellen, hiervoor zullen we uitsluitend naar hem moeten luisteren.

Maar we dienen te weten dat we allemaal verliefdheden, aantrekkingskracht of assimilatie van energieën kunnen hebben en, aangezien ons verstand te bedreven is, kunnen de hersenen ons bij een gevoel van vrede of  iets comfortabels veel aanwijzingen of reflecties geven die ons laten voelen dat die persoon werkelijk onze tweelingziel is, hoewel dit NIET zo is.

Als we daarentegen  echt de ware liefde nabij zijn, ervaren we een reactie die we nooit met iemand gevoeld hebben.

Enkele van symptomen zijn dat we ons ongemakkelijk, vreemd kunnen voelen, aangezien we de kans geven aan een te hoge vibratie, waardoor we tegelijkertijd een heel speciaal gevoel ervaren.   

Dit alles kan gebeuren ondanks dat we die persoon niet hebben gezien, een reden waarom  we altijd door moeten speuren waaraan deze momenten van ongerustheid zich ontlenen,  en als we iemand zien die onze aandacht trekt, dan is het tijd om elkaar toe te naderen.

Vooral omdat er, helaas, mensen zijn die er niet in geslaagd zijn die energie te assimileren  en niet hebben willen onderzoeken wat het is dat ze voelden, daarmee hebben ze hun tweelingziel laten lopen zonder deze ooit te vergeten, dit alles omdat ze  niet wisten dat er een ontmoeting moest plaatsvinden.

Het is belangrijk alert op deze emoties te zijn, want we kunnen erg tot iemand aangetrokken worden, maar het zal altijd hetzelfde soort verliefdheid zijn; dat wil zeggen dat het een bekend gevoel is en dat het niet de juiste persoon is.

De sleutel is dat bij echte liefde al het gevoel nogal ANDERS zal zijn dan wat we daarvoor ervaren hebben.

Sinds de schepping

Willen begrijpen waarom uit een enkele ziel twee wezens voortkwamen is als willen begrijpen hoe de schepping van het universum was.

Dit is iets dat jouw hart erg goed begrijpt en hij assimileert het perfect, maar het is  misschien moeilijker dat het verstand het inziet.

De Meesters leggen het zo uit: Toen we geschapen werden, waren we één enkele zuivere energie die een nieuwe energie in haarzelf aan het genereren was, in het diepste en zuiverste van haar binnenste, haar hart. Om dat te doen echter moest zij zichzelf splitsen en in twee wezens met verschillende persoonlijkheden veranderen.

Daarom gaat het om één en dezelfde energie die vanwege een behoefte aan liefde,  en om zijn andere identieke deel te bezitten die haar alle bescherming zou geven die  wij als zielen nodig hebben, besloot zich te splitsen.

Ieder van deze wezens bewandelde andere wegen van evolutie, totdat,  op dat moment aangekomen, ze hun andere helft weer hervinden, hun tweelingziel, om zich daarna  nooit meer van elkaar te scheiden.

De grootsheid van de ontmoeting

Sommigen geloven dat de tweelingziel een erg op vriendschappelijk vlak aan ons verwant persoon kan zijn, dat is echter niet zo.

De tweelingziel is uitsluitend die persoon die je ten deel valt met de hoogverheven energie die binnen een stel gegenereerd  wordt, hierdoor kan hij of zij niet jouw beste vriend kan zijn.

Het is een van de dingen waar de Meesters veel belangstelling voor hebben, dat wij weten, dat we  werkelijk allemaal een ander deel hebben die we,  als deel van onze missie, dienen te vinden.

Zij verzekeren dat het mooiste van die ontmoeting zal zijn dat er een grootse energie gecreëerd wordt vanaf  het moment dat de twee zielen zich verenigen.

Deze energie genereert zich slechts wanneer we ons uiteindelijk met onze tegenhanger verenigen, met die andere kracht die ons toekomt om de evenwicht in alle aspecten te krijgen, zowel fysiek als spiritueel.

De genoemde lering wordt ons op Aarde al sinds de oudheid door verschillende Meesters gegeven, vandaar ook de geboorte van het verhaal van Adam en Eva, wat een allegorie van tweelingzielen is.

Het verteld ons dat God Adam creëerde, die door zijn eigen behoefte een partner te hebben God vroeg hem een soortgelijk wezen te geven om hem te beminnen. Zo, maakte God de vrouw, maar hij nam haar uit hetzelfde lichaam of energie van Adam.

Dit was een van de manieren waarop de Meesters ons sinds het begin van de schepping lieten weten dat er wezens bestonden die zich splitsten en elkaar schiepen om twee mensen met een verschillende essentie te zijn, echter voortkomend uit dezelfde energie.

De dreiging van blokkades

Het terugvinden van ons andere deel is niets moeilijks,  het wordt echter bemoeilijkt omdat er verschillende factoren zijn  die  dat magische moment kunnen blokkeren.

Onder de de gevaarlijke is het ons verbinden met personen die niet bij ons passen omdat ze niet onze tweelingziel zijn.

Velen van ons voelen de behoefte om iemand te hebben die van ons houdt en daarom zoeken we een partner, en nog een, en nog een, in poging in een van hun dat te vinden waar onze ziel om vraagt.

Het enige dat we hier echter mee bereiken is dat “andermans” energieën als vervuiling aan ons lichaam plakken.

Deze ladingen kunnen dekmantels of hindernissen creëren voor de energie van de tweelingziel, ze zullen bovendien beletten dat er die communicatie van hart en geest met diegene die werkelijk bij ons past zal zijn.

In die zin moeten we ook erg zorgvuldig zijn als we seksuele relaties wensen te hebben met iemand die onze tweelingziel niet is,  aangezien dit een grote blokkade is om je andere wezen te vinden.

De reden hiervoor is dat de energie die in een seksuele relatie gegenereerd wordt erg sterk is en aan alle lichamen plakt, wat ervoor zorgt dat je tweelingziel die niet kan assimileren, en als hij dan bij je voorbij komt zal je hem niet eens kunnen identificeren door de hoop energieën van andere personen die je al hebt.

Als we niet celibatair kan zijn, is het wel belangrijk met onszelf te praten en te voelen wat we echt willen  in het leven, als er echt het verlangen is om diegene te hebben die ons het geluk geeft, zullen we dat wat ons kan blokkeren moeten afwijzen.

Het past duidelijk te maken dat dit niet betekent dat we geen vriend of vriendinnen kunnen hebben, maar wel dat we voorzichtig dienen te zijn om niet te veel relaties te hebben die de deur voor de ware liefde dicht kunnen doen.

Vandaar het belang om onze kinderen te leren dat er een wezen is die echt van hun zal houden, die hun onvoorwaardelijk zal begrijpen en dat we hun bewust maken om hun tweelingziel op te roepen zodat ze als ze opgroeien het niet zo moeilijk zullen vinden anders te handelen dan de rest.

De methoden om hem op te roepen

Een van de manieren om die persoon in ons leven te laten komen is hem op te roepen  met een gebed als deze:

"Wie mijn tweelingziel ook is ik bemin hem, ik respecteer en hou van hem, dat hij weet dat ik op hem wacht ".

Bovendien kunnen er andere methoden gebruikt worden zoals:

De kracht van het hart, die liefde is

De eenvoudigste manier om haar te roepen is via het hart gedurende nacht, als de energieën rustiger zijn.

Op dat moment moeten we ons proberen de ontspannen, met kleren die comfortabel zijn en op een plek in het huis waar we ons het best voelen.

We kunnen gaan zitten of liggen en beginnen met God te praten of met iets in het universum waarmee we affiniteit voelen, en door die energie op te roepen gaan we beelden tevoorschijn halen van dingen  die ons in  verbinding brengen met het wezen dat we opgeroepen hebben.

In het begin is dit niet zo makkelijk, omdat er bij dit soort oefeningen altijd veel storingen  zijn, we dienen het echter met kracht te proberen.

Alle beelden die ons liefde geven kunnen opgeroepen worden, waarmee dit gevoel binnen ons geactiveerd wordt. Daarna vragen we deze liefde gevraagd te reizen naar dat wezen dat  onze zelfde essentie heeft.

Op dat moment komen we tot rust, we proberen niet te denken, en laten alle beelden die opkomen voorbijgaan. Dan zullen we met ons innerlijk wezen praten om hem te vertellen dat we die energie willen laten vloeien naar waar het thuishoort.

Gedurende die tijd gaat die energie zich transporteren naar de plaats waar het moet zijn  en op die manier wordt de liefde van die andere persoon geactiveerd, en wat hij ook aan het doen is, zijn energie komt ook vrij en verenigt zich met die van jou.

Ons innerlijk wezen, dat we al geactiveerd hebben, is is al aan het werk zodat we met elkaar  communiceren en elkaar vertellen wat we verlangen, zelfs als we er op een bewuste manier niets van merken.

Op dat moment zijn de twee geesten al een fysieke ontmoeting aan het plannen die zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden.

Het astrale lichaam

Om deze methode toe te passen moet we over een bepaald bewustzijn beschikken om bewust met het astrale lichaam mee te reizen, maar zelfs als dit niet zo is, kunnen we voor het slapen gaan het innerlijke wezen, de engel, gids of Meester vragen, om ons lichaam mee te nemen naar waar het wezen dat bij ons toebehoort.

Het is alsof er toestemming gegeven wordt zodat de engelen ons wegvoeren naar het astrale waar we moeten zijn, dit zal een tussenstation voor ons en voor onze andere helft zijn.

Door het oproepen van onze tweelingziel, gaat ook zijn astrale lichaam reizen en zo beginnen ze te communiceren.

Het enige ongewenste is dat als hij of zij op een andere plaats woont waar het dan overdag is, zijn astrale lichaam zich binnen zijn fysiek lichaam zal bevinden.

Het voordeel van deze methode is dat we als we het bewustzijn hebben enkele fysieke eigenschappen zullen kunnen zien,  ons astrale lichaam kan dat immers opvangen.

Andere manieren dit te doen zijn:

  • Middels kristallen: Het zijn de beste vrienden om dit te bereiken, ze kunnen immers geprogrammeerd worden om met hun energie onze tegenhanger aan te trekken. Je moet nagaan dat het om een niet-gepolijste kwartskristal is en proberen te zorgen niemand hem meer aanraakt als je hem eenmaal schoongemaakt en geprogrammeerd hebt.
  • De gedachte: Dit is het bewust oproepen van je tegenhanger, hem toespreken, hem vertellen wat je op de dag voelt om zo een band te creëren.
  • De geesteshouding: Nagaan met welke personen je omgaat terwijl je je tweelingziel tegenkomt en bepalen in hoeverre je je nog met hun gaat verwikkelen.
  • Het vuur: Dit voeren we uit door enkele kaarsen te plaatsen en het element vuur te vragen jouw lichaam te voeden zodat je meer kracht hebt om je tweelingziel aan te trekken.

*

Met de hulp van engelen

Het is belangrijk te weten dat we de troost hebben dat we tenminste een keer in ons leven  die persoon tegen gaan komen.

En hoewel we misschien niet klaar zijn om hem te identificeren,  zorgen jouw engel, gids en Meester, en die van je tweelingziel, ervoor dat die vereniging mogelijk is.

Dit kan gebeuren ook al wonen we op verschillende plaatsen, want zij zorgen ervoor dat ze op een gegeven moment dicht bij elkaar zijn.

De engelen willen dat die ontmoeting tot stand komt en adviseren  je wat te doen en vertellen het je zelfs als jouw echte liefde dichtbij je is; daarom is het belangrijk die communicatie te voeden en naar hun adviezen te luisteren.

Het belangrijkste is alles wat ik hier aanreik te analyseren, wat we voelen bij het gelezene en dat wij zelf ontdekken of  dit alles ons kan helpen om als persoon vooruit te gaan en gelukkiger te zijn.

Als jullie voelen dat dat zo is, dan zullen jullie moeten doen wat het hart zegt, het immers iets heel belangrijks voor ons leven kan... en voor dat van die andere persoon die al op ons staat te wachten.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up