You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Een paradijs wacht op ons

Het paradijs is van diegenen die geleerd hebben te leven  in liefde, harmonie, verdraagzaamheid, respect en alles wat onontbeerlijk is om  de gelijkenis en de trots van God te kunnen zijn

Het paradijs waar wij zo naar verlangen hebben we in onze handen, in onze gedragingen of op de manier waarop we ons door het leven voortbewegen.

Wat we nooit moeten vergeten is dat wij de enigen zijn die van onze wereld een paradijs kunnen maken.

Het paradijs is van diegenen die geleerd hebben te leven  in liefde, harmonie, verdraagzaamheid, respect en alles wat onontbeerlijk is om  de gelijkenis en de trots van God te kunnen zijn.

Ten onrechte denken velen van ons dat we bij het overlijden naar het paradijs zullen gaan als we goede daden gedaan hebben, onze werkelijke missie is echter dat paradijs hier te maken, op de plaats waar we wonen.

Een van onze missies op deze plaats is dat paradijs hier te bouwen, het met onze liefde en wilskracht vormen van het paradijs van onze transformerende levens.

Andere werelden, op andere niveaus gelegen, zouden we als paradijzen kunnen beschouwen, echter niet vanwege de plaats waar ze zich bevinden, maar wel door zijn bewoners.

Zij zijn er verantwoordelijk voor dat die plaatsen perfect zijn, dat ze bronnen van energie en liefde zijn.

Dat alles hebben ze bereikt dankzij de broederschap die ze generen en bevorderen.

 

Broederschap, een weg naar het universum

Broederschap is een erg belangrijk punt om een betere communicatie en wederzijds begrip te bereiken met elk van onze metgezellen op deze wereld.

Het is belangrijk ons met alle bewoners van deze Aarde te verbroederen en, vooral, met de vier elementen, zodat we door ons met hun te verenigen onze energieën kunnen verbinden en zo meer kracht te hebben.

Door deze vereniging zullen we onze energie en onze lichamen kunnen zuiveren, we zullen een verandering of reiniging van energie voelen die onze manier van voelen zal wijzigen.

We zoeken hetzelfde

Een andere manier om ons te verbroederen is door ons gevoeliger te tonen voor wat ons omringt, denken aan wat wij verlangen en weten dat dat die andere persoon die ons pad kruist ook wil wat wij zoeken.

Evenzeer, zoals wij lijden bij het onaangename, voelt ieder ander het ook. Dus, waarom dat egoïsme als we allemaal hetzelfde zoeken?

We gaan allemaal achter het geluk aan, zelfs de personen die een of ander delict begaan zijn een manier aan het zoeken  om gelukkig te zijn en op zoek naar welzijn, ofschoon ze in het slechte vervallen door anderen schade toe te brengen.

We moeten proberen niet alleen liefde te geven aan diegenen die van ons houden, maar ook aan diegenen die ons niet goed behandelen, want zij hebben het het hardste nodig.

Het geven van dit soort liefde zal ons op het pad van het geluk brengen, niet dat van het persoonlijke, maar dat van het echte geluk van broederschap.

Het is werkelijk en mogelijk

We kunnen denken dat een zo grote verandering onmogelijk is, maar dat is niet zo, alles wat we maar in ons hart voelen,  hoe onrealistisch het ook lijkt dat is het niet.

Als eeuwen terug iemand ons verteld had over  beelden die over een kist bewegen, in dit geval de televisie,  zou niemand het voor mogelijk hebben gehouden maar nu is het realiteit omdat iemand geloofde dat het mogelijk was zijn.

Hiermee kunnen we de zekerheid hebben dat wij in alles wat wij ons maar ten doel stellen kunnen slagen. Is het nou echt zo moeilijk om liefde te geven en, daaruit voortvloeiend, te ontvangen?

Om deze wereld in een paradijs van broederschap te veranderen hoeven we niet naar de universiteit te gaan noch berekeningen te gebruiken, we hoeven er niet niet eens tijd voor vrij te maken; we hoeven alleen maar ons leven op het geluk te richten.

We moeten vooruit komen samen met allen die er ook naar streven om gelukkig te zijn, we hebben allemaal de liefde in ons, we moeten het alleen maar bevrijden uit zijn opsluiting en vrij te laten zijn.

Op deze manier, zal het als een vlinder neerstrijken op elk van de fraaie bloemen van God die wij zijn.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

* Heriberto Parra

** Cleofe Castro

Delen

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up