You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

De bewustwording van onze egos

De ego's  van elk van ons zijn de schuldigen voor het grootste deel van onze ellende, want ze zorgen ervoor dat we  afwijken van onze echte weg, van ons echte leven

Misschien begrijpen we allemaal wat een ego is, maar ik ben er zeker van dat de meeste van ons zich niet bewust zijn van wat ze werkelijk zijn.

Elke negatieve actie of reactie op een bepaalde situatie waar we aangevallen voelen is een ego, aangezien we op ongunstige omstandigheden alleen overeenkomstig met het dictaat van ons hart zouden moeten antwoorden, dat  altijd positief zal zijn.

De ego's  van elk van ons zijn de schuldigen voor het grootste deel van onze ellende, want ze zorgen ervoor dat we  afwijken van onze echte weg, van ons echte leven.

De trots, de verwaandheid, de jaloezie, de luiheid, de gierigheid, enz. zijn slechts enkele van deze ego's die de meeste van ons zo diepgeworteld hebben dat ze ons juist laten ageren op een egoïstische manier tegen alles wat ons omringt. Dit begrenst bovendien onze positieve daden.

 

Het ego tegen God

De oorlogen van vandaag en alle oorlogen die er geweest zijn, worden veroorzaakt door de grote ego's van zijn hoofdpersonen; het is daarom dat alle oorlogen absurd en onsamenhangend zijn, aangezien ze gegeven hun hoge graad van egocentrisme in staat zijn om hun mensen naar de dood  en vernietiging te sturen.

Diegenen die denken dat ze alle gelijk hebben door hun niveau van studie en hun wetenschappelijke theorieën, zijn echter niet in staat om hun geest en capaciteit van kennis te openen, dus laten ze zich slechts leiden door hun ego's. Deze is in staat om ze op zo’n manier te beheersen dat ze het overduidelijke  kunnen negeren.

Op deze manier, zijn er personen die doordat ze zich zo zelfingenomen voelen ertoe gekomen zijn om te negeren dat God bestaat, hoe is het mogelijk dat onze eigenwaan zo groot is om het bestaan van onze eigen Vader te ontkennen? Het is genoeg om naar wat ons omringt te kijken, want in elke stap is hij bij ons, om onze stappen te begeleiden en zijn pracht aan ons aan het schenken.

Onze grootste ego is te geloven dat we alles weten en dat we dat kunnen bewijzen met berekeningen en theorieën. We geloven alles te begrijpen, altijd en als het gebaseerd is op het wetenschappelijke en het materiële, want we accepteren dat wat niet door ons gecreëerd of bedacht was niet.

De grootste zekerheid van de mens is te denken dat hij alles uit kan leggen, dat elke ding op deze wereld door hem gemanipuleerd kan worden door alles waar geen antwoord op is of dat wat niet op een absolute manier te controleren is te negeren.

Koers naar  geluk

Als we kunnen begrijpen wat de ego's ons door de tijden heen hebben gebracht, dan kunnen we vaststellen dat de meeste van onze negatieve daden voortgebracht worden door de aanwezigheid hiervan.

We moeten geloven in de echte noodzaak ons hier voor altijd  van te ontdoen, zijn beheersing over ons te  stoppen en verantwoordelijk te zijn voor onze daden.

We moeten stoppen met de noodzaak te voelen om ons tegen imaginaire vijanden te verdedigen, met altijd in  elke situatie in de verdediging te gaan.

Zij zijn immers de enige  vijanden die ons verhinderen het pad  naar ons geluk te vinden en te pakken.

Hoe een eind te maken aan ego's?

De eerste stap voor de eliminatie van de ego's  is het volle bewustzijn van hun bestaan te hebben, te  accepteren dat we door hun geregeerd worden en de behoefte te voelen  om ons voor altijd van hun voorschriften te bevrijden.

De tweede stap is proberen te vinden welke we het meest diepgeworteld hebben en ze te lokaliseren achter de emoties waar ze zich verbergen; daarna moeten we ze te pakken krijgen en uit ons te verwijderen.

Het derde zal zijn dat zodra we ze verdreven hebben, we onze daden in de gaten houden om te zorgen dat ze ons niet weer gaan domineren en in ons binnendringen.

Hoe ze  in ons wezen te vinden?

Als we gaan slapen, bij het naar bed gaan proberen we al onze daden van de dag op te roepen.

Wij moeten zoeken tot aan de kleinste dingen want het is daarin waar onze egos zich verbergen. Op deze manier zullen we een volledig bewustzijn van onze daden hebben, waarmee we zullen zien welke daden door de ego's gedomineerd werden.

Wij moeten proberen ons te evalueren, in ons hart te voelen of onze daden door hem geregeerd werden of door een ego, maar we zouden zo eerlijk mogelijk moeten zijn.

Eenieder van ons zou zich bewust moeten worden van zijn handelen en ontdekken wat ons ertoe heeft gebracht om ons op een verkeerde manier,  en tegengesteld aan de wil van onze Vader God, te gedragen.

De grote hulp van meditatie

De meeste efficiënte manier om te weten te komen welke onze ego's zijn, is door meditatie. Op deze manier kunnen we aan ons lichaam vragen ons te laten zien welke de diepste zijn.

Meditatie is de meest effectieve  manier om ze op te sporen, aangezien het de ontmoeting is met ons innerlijk, met onze geest, met onze echte ik, het is de manier om een directe communicatie met ons hart aan te gaan.

Het is waarschijnlijk dat als we aan het mediteren zijn om ego's op te sporen, we niet de juiste omstandigheden verkrijgen om een maximale concentratie te bereiken, maar dit zal niet door externe factoren komen. Het zal door onze ego's komen die ten koste van alles proberen om ons af te leiden, ons af te brengen van ons doel.

De ego's zijn erg sluw en ze willen ons lichaam niet verlaten, maar we moeten genoeg kracht hebben om tegen ze bestand te kunnen zijn en ze ons niet te  laten domineren.

Het zal nodig zijn om met de meditatie door te gaan zo vaak als  nodig is tot we er helemaal zeker van  zijn dat we het gevecht om ons van ze te ontdoen winnen.

Daarna moeten we onze ritme van meditaties behouden om ons bewust te zijn van onze daden en ons nooit meer te laten domineren door onze ego's.

We moeten er rekening mee houden dat ze ten koste van alles zullen proberen om de strijd te winnen, om ons af te leiden, ons te laten wanhopen; we moeten erg standvastig zijn, aangezien wat we gaan winnen als we ze verdrijven  de vrijheid zal zijn om te handelen in overeenstemming  met ons hart.

Dan zullen we een echte brug kunnen maken van Liefde en  Broederschap met alles wat ons omringt en, als gevolg, zullen we onze gehele omgeving kunnen transformeren tot zelfs onze wereld kunnen veranderen en ons nog slechts te laten leiden door ons hart en zijn wetten die  liefde en geluk zijn.

Decreet om ons van ego's  te ontdoen

“Ik wil geen enkel soort ego noch een gevoel dat niet uit mijn hart en uit zijn wetten komt in me hebben; in mijn fysieke lichaam en in mijn geest moet alléén de liefde die vanuit mijn hart komt overheersen om mij naar de bevrijding van mijn echte essentie te leiden die samengesteld is door God en Liefde”.

“Ik beveel al mijn ego's die zich in mij bevinden zijn mijn lichaam en geest voor altijd te verlaten”.

Dit decreet zal op een dag zo vaak mogelijk gezegd,  en uiteraard in meditaties en beraden gebruikt, moeten worden, want hij heeft een hele grote macht ter ontruiming van ego's.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up