You are here:

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Hoe voor het Milieu te zorgen?

Het is belangrijk om een  ecologisch  bewust zijn te  hebben, maar  het  eerste  wat we  zouden  moeten  doen  is ons  realiseren  wat de  natuur eigenlijk is

Er zijn in de wereld veel mensen die iets voor de Aarde willen doen, voor de natuur, de dieren, enzovoort, maar met de ecologische campagnes kan het gevecht niet gewonnen worden,  Daarvoor is de samenwerking van ons allemaal nodig.

Daarom is het belangrijk te benadrukken dat het om dit te kunnen bereiken nodig is ons bewust te worden van onze daden en  echt de  wil te hebben om iets te veranderen  aan de onrechtvaardige  dingen die we doen.

Maar we hebben het niet over terechtwijzingen zoals dat we geen afval moeten dumpen, , dat we moeten stoppen met het mishandelen van dieren of dat we de ozon laag  in stand moeten houden,  nee, we moeten bij iets heel  eenvoudigs beginnen: een beetje ons hart laten voelen.

Het is slechts nodig om even te gaan zitten en te ontspannen zodat onze lichaam zich bevrijdt van  spanning, dan zal het de tijd zijn om alles wat ons omringt in aanmerking te nemen, alles  wat God en de Aarde ons hebben gegeven.

Op dat moment is de natuur het enige  waar we aan moeten denken, aan haar werkelijke  relevantie, aan wat zij sinds het begin der tijden is geweest.

Het belangrijkste zal zijn dat we haar niet zien zoals het ons op school  geleerd  is, of hoe ze het aan ons gepresenteerd hebben,  als gewoon een object ten dienste van onze bevrediging,  we zullen echter in ons wezen  haar  werkelijke betekenis  moeten vinden.

Ze schreeuwen om ons respect

Om onze slechte gewoontes  te kunnen veranderen en hun en er het juiste belang aan te hechten  is het nodig dat we ons realiseren dat de natuur niet zo maar iets ter onze  bevrediging is.

We zouden met ons hart moeten voelen dat het niet over een object gaat, dat ieder element van de natuur (dieren, planten, zeeën, bergen, enzovoort) echt waardevol is en dat ze liefde verdienen te ontvangen, maar dat ze vooral gerespecteerd moeten worden.

De natuur heeft ook respect nodig om zich in harmonie te kunnen ontwikkelen en om met blijdschap  te evolueren, net zoals wij.

Daarom is het juist dat we onze wreedheid stoppen en dat we er gevoeliger voor worden  dat onze  geest niet langer onverschillig is voor de echte realiteit, de realiteit die op deze  momenten schreeuwt: “Stop, alstublieft!”.

We moeten zien dat ze wezens zijn die het nodig  hebben liefde te ontvangen en te geven, dat ze om respect  vragen, dat ze de behoefte hebben om zich in vrijheid te ontwikkelen.

 

Ze hebben gevoel zoals wij

Alle wezens van de Moeder Aarde hebben de behoefte om van hart tot hart met ons  te communiceren  zodat  we kunnen begrijpen wie ze werkelijk zijn.

Ze proberen  te bewijzen dat ze in staat zijn ons liefde te geven ten ondanks de schade  die  we ze dag in dag uit aan doen. Ondanks alles, wat ze het meest  wensen is dat ze de kans geven  om ons te laten zien dat ze net zoveel gevoel  hebben als wij.

Ze zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van het universum, maar vooral voor de ontwikkeling van ons hart.

Een belangrijke stap zal zijn niet langer onderscheid te maken tussen de dier, plant of  mens, dat we alles  dat we in die richting opgedrongen hebben gekregen achterlaten. Dat alles  dat ons nu laat reageren op een  manier die fout is en ver van de liefde.

We zijn één schepping waar deze  divisies die we gecreëerd hebben niet bestaan en als we ons dat realiseren zullen we in staat zijn om de echte essentie van onze broeders te zien, die ons  elke seconde  de lering schenken van het leven met en voor de liefde.

Flora Rocha

Wijsheid Van Het Hart Stichting

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Delen

 

 

Share/Save/Bookmark
Up

Wij raden...

Up
Up